Noodopvang asielzoekers en statushouders op Bungalowpark De Roskamp in Loozen met een half jaar verlengd

De noodopvang voor asielzoekers en statushouders in Bungalowpark De Roskamp in Loozen wordt met een half jaar verlengd. Dat heeft het college van B&W besloten na een positieve evaluatie met de omwonenden. Ook is er nog steeds een landelijk tekort aan opvangplekken. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt in Loozen sinds november 2022 maximaal 100 kansrijke asielzoekers en statushouders op. Zij blijven nog tot 21 november 2023 in Loozen.

In Nederland is nog steeds een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Daarom regelen gemeenten noodopvangplekken. Het gaat dan om een tijdelijke opvanglocatie waar asielzoekers onderdak, een bed en basisvoorzieningen krijgen.

Wethouder Linda Verschuur: “We zijn er voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog. Of die in hun eigen land vervolgd of onderdrukt worden. We bieden deze mensen al sinds 2016 een veilig onderkomen in het Asielzoekerscentrum Hardenberg. Omdat de nood hoog was, hebben we eind vorig jaar extra opvangplekken geregeld.”

Maximaal 100 kansrijke asielzoekers en statushouders

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt op Bungalowpark De Roskamp in Loozen maximaal 100 asielzoekers op. Hiervoor zijn 19 huisjes geschikt gemaakt. Er wonen veel vrouwen met kinderen op De Roskamp. De kinderen gaan naar school of de kinderopvang in het Asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg. Hun ouders runnen hun eigen huishouden. Ook kunnen zij vrijwilligerswerk doen. Of meedoen aan de activiteiten voor bewoners van het AZC Hardenberg. Statushouders zijn aan het werk of kunnen starten met pre-inburgering.

De ervaringen met de tijdelijke noodopvang zijn positief

De tijdelijke noodopvang zou in eerste instantie 6 maanden duren, tot 21 mei 2023. Afspraken hierover staan in een bestuursovereenkomst. Hierin staat ook de optie om de noodopvang met nog eens 6 maanden te verlengen. Dat kan alleen als er nog sprake is van een tekort aan opvangplekken in Nederland. Dit is nog steeds het geval. Ook moet uit een evaluatie blijken dat de noodopvang goed verlopen is. De evaluatie is in eind maart geweest. De omwonenden, de betrokken plaatselijk belangen, de eigenaar van het park, het COA en de gemeente hebben hun ervaringen met de noodopvang besproken. Die ervaringen zijn neutraal tot positief. Er is voldoende draagvlak om de noodopvang met een half jaar te verlengen. Daarom besloot het college van B&W dat tot 21 november 2023 kansrijke asielzoekers en statushouders in De Roskamp worden opgevangen. Er worden geen overlastgevende asielzoekers uit veilige landen opgevangen.

De afspraken over het Asielzoekerscentrum Hardenberg in 2022 zijn geëvalueerd

Het COA vangt sinds 2016 in het AZC Hardenberg maximaal 725 asielzoekers op. Ook de afspraken hierover staan in een bestuursovereenkomst. Deze afspraken worden elk jaar geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de algehele ervaring in 2022 van het COA met het AZC Hardenberg goed is. Omwonenden zijn betrokken via het omwonendenoverleg. Wel neemt door de hoge instroom en de wisselingen in de bewoners de overlast toe. Bij het verlengen van de overeenkomst met het COA stelde de gemeente Hardenberg als voorwaarde dat in het AZC Hardenberg geen overlastgevende asielzoekers uit veilige landen worden opvangen. Voor overlastgevende asielzoekers zijn in Nederland geen speciale opvangplekken. Daarom kan het COA op dit moment nog niet aan deze voorwaarde voldoen.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.