Nieuwjaarstoespraak burgemeester Maarten Offinga (9 januari 2024)

Op dinsdagavond 9 januari 2024 was de nieuwjaarsborrel van 2024. Burgemeester Maarten Offinga sprak inwoners, ondernemers, werknemers van de gemeente, raadsleden en college-collega's toe. Het thema van de toespraak is geluk. Ook is het belangrijk dat we het vertrouwen weer geven aan onze samenleving.

'Vertrouwen vraag je niet, vertrouwen geef je'

 • Beste aanwezigen, inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers en bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
 • Allereerst wens ik u allen namens de gemeenteraad en het college van B&W het allerbeste voor 2024: een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Geluk is voor iedereen anders

 • Een goede gezondheid. Dat wensen we elkaar allemaal toe. Helaas is dit niet voor ons allemaal een vanzelfsprekendheid. Wel is gezondheid bepalend voor ons levensgeluk.
 • Geluk zit hem soms in grote, maar meestal in kleine dingen.
 • Zoals u misschien weet, sport ik graag. Ik ga bijvoorbeeld graag zwemmen in de Vecht. Ik geniet dan van het frisse en stromende water. Als ik om me heen kijk, beleef ik de schoonheid van het Vechtdal. Dat is voor mij persoonlijk een geluksmoment. Maar ik geniet er ook van om tegen de stroom in te zwemmen om vooruit te komen. Dat zegt veel over het leven. En over Hardenberg. Tegen de stroom in zwemmen om iets te bereiken. Nu moet ik toegeven dat de laatste drie weken de stroming iets te veel van het goede is.
 • Ook de vele wandelingen met inwoners en ondernemers uit onze gemeente zijn geluksmomenten. Tijdens de Route 29 heb ik de afgelopen twee jaar leuke en soms indringende gesprekken gevoerd. Ik heb genoten van de openheid van mensen die hun verhaal deelden. Ik voel mij als burgemeester gelukkiger wanneer ik met mensen wandel dan wanneer ik hoog in de markante gele toren zit. Het komende jaar wandel ik de Route 29 weer terug. U bent uitgenodigd!
 • Wat betekent gelukkig zijn voor jou?
 • Als ik deze vraag aan een aantal willekeurige mensen hier in de zaal zou stellen, krijg ik waarschijnlijk heel verschillende antwoorden.
 • Gelukkig zijn, wat is dat eigenlijk?
  • Is het een perfect plaatje op Instagram?
  • Word je gelukkig als jouw auto mooier en groter is dan die van de buren?
  • Beleef je een geluksmoment als je geniet van de eerste zonnestraal na een periode van regen, zoals de afgelopen dagen?
  • Of is geluk dat je deze week tóch rondkomt met je boodschappengeld?
  • Dat je kind een ontbijt heeft gehad voordat hij naar school gaat. Of dankzij de vrijgevigheid van een ander een nieuwe winterjas heeft gekregen.
  • Dat je je veilig voelt en een dak boven je hoofd hebt.
 • Dé definitie van ‘geluk’: die is er eigenlijk niet.
 • Geluk en gelukkig zijn… het is voor iedereen anders.

Brede welvaart is onze definitie van geluk

 • In de basis is het onze taak als overheid om te zorgen dat mensen gelukkig, veilig en in vrijheid leven.
 • Dat is onze opdracht.
 • Spinoza zei het treffend: “Het doel van de staat is vrijheid.“ De vrijheid om te geloven of niet te geloven. Vrijheid om anders te denken zonder dat je belaagd of bedreigd wordt. Vrijheid van gelijke kansen en rechten.
 • Vrijheid brengt geluk.
 • Als gemeente zetten we ons elke dag in voor het geluk van de mensen in de gemeente Hardenberg, binnen de mogelijkheden die we hebben, vanuit onze ambities.
 • Die ambities hebben als doel: ‘brede welvaart voor iedereen’ te realiseren. Zoals levensgeluk voor onze inwoners. Ondernemersgeluk voor onze ondernemers. Vakantiegeluk voor onze bezoekers.
 • We werken aan plannen om onze gemeente nog mooier en beter te maken.
 • Verbinding en evenwicht vinden we belangrijk. Tussen leefbare kernen en stedelijke voorzieningen. Tussen innovatieve ontwikkelingen en duurzaam behoud van natuur, rust en ruimte. Tussen economische groei en maatschappelijke bloei.
 • Maar de wereld is groter dan Hardenberg. We kijken – net zoals onze ondernemers dat doen - verder dan onze grenzen. Daarom investeren we ook in grens overstijgende projecten. Zoals de IQ Blvd, een ondernemersplatform en de Nedersaksenlijn. Werkgelegenheid en bestaanszekerheid zijn cruciaal voor de sociaaleconomische motor van onze samenleving.
 • We werken ook aan maatschappelijke vitaliteit.
 • Dan heb ik het over sport, cultuur, welzijn en plekken om elkaar te ontmoeten en te sporten.
 • We willen ervoor zorgen dat onze kinderen opgroeien in een gezonde en veilige leefomgeving.
 • En dat zorg en ondersteuning dichtbij is voor mensen die het nodig hebben. Zodat iedereen mee kan komen en mee kan doen.

De kracht van de samenleving

 • In de wetenschap dat geluk voor iedereen iets anders betekent en niet maakbaar is, kunnen en willen we zo de juiste randvoorwaarden scheppen voor mensen om gelukkig te zijn.
 • Ik ben trots op het team van wethouders dat hiervoor aan de lat staat. Ik wilde in deze nieuwjaarstoespraak zeggen dat de club sinds kort weer compleet is. Maar door de voordracht van wethouder Breukelman als burgemeester van Hoogeveen is het komend voorjaar wachten op nieuwe versterking. Hardenberg lijkt wel een kweekvijver van bestuurlijk talent!
 • Daarnaast zie ik dat onze ambtenaren hun stinkende best doen voor het geluk van de mensen in Hardenberg en voor toekomstige generaties.
 • Meedoen en samendoen zijn daarbij sleutelwoorden. We geven ruimte aan ideeën van inwoners en ondernemers. We dagen u uit om mee te denken over onze samenleving.
 • We hebben die kracht en betrokkenheid van de samenleving nodig.

De gebeurtenissen in de samenleving

 • Het is onrustig in de wereld.
 • Oorlogen en als gevolg daarvan de vluchtelingencrisis hebben impact op onze gemeente. Mondiaal raakt lokaal op het vlak van economie.
 • Dat maakt dat ook onze samenleving verandert. De enige constante lijkt verandering te zijn. Dat vraagt om aanpassingsvermogen.
 • Het vraagt ook om moed. Moed om mee te durven bouwen aan deze gemeente. Durft u?
 • Inwoners gaven vorig jaar tijdens de verkiezingen een duidelijk signaal af: het moet anders!
 • Dat is het democratische geluid van de samenleving. Daar kun je je nooit tegen verzetten.
 • Waar we ons wel tegen kunnen verzetten is uitsluiting, vervreemding en verenging. Ik verzet me daar tegen. Staat u dan naast mij?
 • Josse de Voogd en René Cuperus wezen met de Atlas van Afgehaakt Nederland ruim twee jaar geleden al op een diepe kloof van ontevredenheid. Hoe het gevoel van niet gehoord worden ertoe leidt dat mensen afhaken. Dat gaat ook over de verwijdering tussen stad en platteland.
 • De verkiezingsuitslag is een uiting van ontevredenheid over hoe het nu gaat in Nederland.
 • Die boodschap is kraakhelder.
 • Heeft de overheid zitten slapen? En is ze gevangen geraakt in haar eigen systeem?
 • Het lijkt of de politiek alleen nog maar bezig is met het plakken van pleisters op de wonden in de samenleving. Terwijl het genezen van een wond om zorg en aandacht vraagt.

Vertrouwen

 • Er is veel voor nodig om de ontevredenheid in onze samenleving om te buigen naar tevredenheid. En het vertrouwen terug te verdienen.
 • Vertrouwen vraag je niet. Vertrouwen geef je.
 • De uitdaging voor ons, voor mij en het college, is om mensen weer vertrouwen te geven.
 • Herstel van vertrouwen vraagt om een gemeente die vooruitkijkt, op zijn tijd durf toont en een tikkeltje eigenzinnig is. Een gemeente die meedenkt en ruimte biedt voor initiatieven uit de samenleving. Die luistert – en daarmee bedoel ik écht luistert - naar wat er leeft onder onze inwoners en ondernemers.
 • Maar als lokale overheid blijven we afhankelijk van de grote lijnen uit Den Haag. Daar laat men het afweten. Kijk naar de asielproblematiek, de afhandeling van het toeslagenschandaal en het stikstofdossier. Bij mij in de buurt werd een agrariër geconfronteerd met het botte signaal: u moet stoppen. Weg bedrijf. Weg droom. Weg toekomst. Zo ga je niet met mensen om. Dat is geen vrijheid en verbinding. Daarmee geef je geen vertrouwen.
 • De samenleving vraagt om degelijk, rechtvaardig en misschien wel saai beleid.

Laten we gewóón doen

 • Gewoon dóen is onze kracht.
 • Maar laten we ook gewóón doen. We hoeven geen nieuwe bestuurscultuur. Als we maar gewóón doen met elkaar. Door rekening houden met elkaar. Door normen en waarden te respecteren. Door de verbinding te zoeken.
 • Gewóón doen betekent ook dat ik niet accepteer dat onze jeugd, onze asielzoekers of andere inwoners overlast veroorzaken. Voor asielzoekers willen wij met een uitdagend plan een weg vinden dat deze nieuwe inwoners vanaf dag 1 actief de taal leren, aan de slag gaan en mee kunnen doen. Onderdeel worden van Hardenberg en begrijpen wat de normen en waarden zijn in Nederland. Wat vrijheid in Nederland betekent.
 • Ja, wij kunnen en willen mensen een gelukkig bestaan bieden. Maar dat betekent je conformeren aan hoe wij hier leven.
 • Ik wil af van de watjes-cultuur en eerlijk zijn over wat we van elkaar mogen verwachten. Dat kan ook betekenen dat een overheid ‘nee’ zegt, maar dat dan ook goed uitlegt. ‘Nee’ hoort bij een gewone opvoeding, zo heb ik geleerd.
 • Daarbij heb ik u nodig. We hebben elkaar nodig. Want de gemeente: dat zijn wij met z’n allen. Samen zijn wij Hardenberg.

Wens voor 2024

 • Mijn wens voor 2024 is dat we allemaal een stukje gelukkiger worden. Dat we er niet aan voorbij lopen. Maar dat we het geluk zien. En er een moment bij stil staan. Heb de moed om open te staan voor elkaars geluk.
 • Geluk is niet universeel maar persoonlijk. Mijn geluk kan soms ook zitten in een goed gesprek, een zakje drop, borrelnootjes of een vrolijke glimlach. (zoute drop trouwens).
 • Geluk brengt iets moois op gang.
 • Als burgemeester ben ik gelukkig als het goed gaat met u. Met onze inwoners en ondernemers.
 • Dat geluk wordt dan alleen maar meer.
 • Daarom sluit ik af met wijze woorden van Albert Schweitzer: “Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt.”
 • Dank voor uw aandacht.
 • Dan is het nu tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje
 • De hapjes worden verzorgd door Dos Piementos uit Hardenberg en Brasserie de Boerderij uit Balkbrug
 • De drankjes worden verzorgd door Jerrink Catering, die tevens heeft gezorgd voor de mooie aankleding van vanavond
 • Daarnaast dank aan DPL voor het licht en geluid
 • Enkele leerlingen van het Greijdanus college in Hardenberg hebben bij de inloop al gezorgd voor mooie pianomuziek.
 • Zij zullen tijdens het informele gedeelte ook nog voor u spelen.
 • Ik wens u nog een hele fijne avond toe.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.