Melkveehouders kunnen kruidenrijk zaaigoed met korting bestellen

Ook dit zaaiseizoen krijgen melkveehouders in de gemeente Hardenberg fikse korting op biodivers zaaigoed.

Kruidenrijk grasland biedt veel voordelen ten opzichte van normaal grasland. De melkproductie blijft gelijk terwijl melkveehouders besparen op de kosten van stikstofkunstmest. De klavers in het mengsel binden stikstof uit de lucht. Daardoor is minder bemesting nodig. Elke hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kilo kunstmest. Daarmee besparen we 1.000 kilo CO2 (koolstofdioxide). Ook zorgt kruidenrijk grasland voor meer insecten, betere waterberging en gezondere bodems.

Biodivers zaaigoed met korting

Net als vorig jaar kunnen melkveehouders in de gemeente Hardenberg biodivers zaaigoed voor maximaal 6 hectare met korting bestellen. Naast de bekende kruidenrijke mengsels, kunnen melkveehouders dit jaar ook doorzaaimengsels en extensieve mengsels met korting bestellen.

Bestel biodivers zaaigoed

1001ha kruidenrijk grasland

Het aanschaffen van kruidenrijk zaaigoed is duurder dan de graszaad. Daarom zijn LTO Nederland en Urgenda enkele jaren geleden de actie '1001ha Kruidenrijk grasland' gestart. Dankzij bijdragen van verschillende donateurs krijgen boeren een fikse korting op kruidenrijke grasmengsels. Zo komt de prijs in de buurt van graszaad. Ook de gemeente Hardenberg levert dit jaar een bijdrage, van € 30.000.

Samenwerking

Dit jaar doen nog meer gemeenten en provincies mee met de actie 1001ha Kruidenrijk Grasland. Dat betekent dat boeren dit voorjaar zo’n 2.500 hectare kruidenrijk grasland kunnen inzaaien.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.