Meer informatie over 500 euro energietoeslag

De gemeente Hardenberg betaalt 500 euro energietoeslag aan zo’n 2.800 huishoudens in de gemeente. Het geld komt op zijn laatst op 31 maart op de rekening van de inwoners. Hiermee kunnen zij een deel van de energierekening betalen.

Let op (bijgewerkt op 30 mei 2023): er is nog geen informatie over de energietoeslag 2023. De verwachte datum in dit nieuwsbericht klopt dus niet meer. Kijk voor meer informatie op hardenberg.nl/energietoeslag


De energieprijzen zijn nog steeds hoog. Daarom besluit de regering om huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag te geven. Er komt een nieuwe wet waarin de toeslag geregeld wordt: de wet Energietoeslag 2023. We verwachten dat die op 1 juli 2023 klaar is. Gemeenten mogen al een deel van de energietoeslag 2023 betalen aan huishoudens die vorig jaar de energietoeslag kregen. In Hardenberg gaan we dit ook doen.

Energietoeslag 2022 ontvangen

Kreeg u in 2022 de energietoeslag? Dan krijgt u een brief over deze betaling. Mogelijk krijgen inwoners in de loop van het jaar nog de rest van de 800 euro energietoeslag 2023. Na de zomer van 2023 is bekend wie daar recht op heeft.

Energietoeslag 2022 (nog) niet ontvangen

Hebt u de energietoeslag 2022 aangevraagd, maar nog geen reactie gehad? Dan krijgt u nog bericht. Hebt u recht op de energietoeslag 2022? Dan krijgt u de 1.300 euro over 2022. En ook alvast de 500 euro energietoeslag over 2023. De energietoeslag 2022 kan tot en met 30 april 2023 worden aangevraagd. 

Nieuwe wet Energietoeslag 2023

Niet iedereen die in maart 500 euro energietoeslag krijgt, ontvangt de rest van de 800 euro. Dat weten we pas zeker als de nieuwe wet er is. Niemand hoeft de 500 euro terug te betalen. Ook niet als het inkomen is veranderd. Na de zomer is bekend wie de 800 euro automatisch krijgt. En hoe u de energietoeslag 2023 aanvraagt.

Naar de pagina 'tegemoetkoming energiekosten'

 

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.