Meedoen en meedenken over het nieuwe grondstoffenplan

Hoe zamelen we in de gemeente Hardenberg meer waardevolle grondstoffen in? En wat doen we met het afval wat nog overblijft? Daarvoor maakt de gemeente een nieuw grondstoffenplan. Inwoners kunnen meedenken en meedoen. Op het online participatieplatform www.samenhardenberg.nl/grondstoffenplan kunnen ze vanaf nu ideeën indienen. De ideeën kunnen gaan over hoe we meer grondstoffen inzamelen en minder afval overhouden. Haalbare, betaalbare en uitvoerbare ideeën krijgen mogelijk een plek in het nieuwe grondstoffenplan.

Een nieuw plan voor het inzamelen van grondstoffen en afval

In huishoudelijk afval zitten vaak nog veel waardevolle grondstoffen. Zoals plastic, metalen, karton of papier. De gemeente zamelt een deel van die grondstoffen gescheiden in. Maar er verdwijnt ook nog veel bij het restafval.

Het meeste restafval bestaat uit recyclebare grondstoffen. GFT, textiel, PMD kunnen dus beter gescheiden worden ingezameld. Ook kunnen inwoners meer kapotte spullen naar het milieubrengstation brengen. Zo behouden we waardevolle grondstoffen. En verkleinen we de hoeveelheid restafval.

Gemeentelijk Grondstoffenbeleidsplan

Hoe we dit in de gemeente Hardenberg gaan doen? Daarvoor maakt de gemeente een nieuw plan. Dit heet het Gemeentelijke Grondstoffenbeleidsplan. In dit grondstoffenplan maakt de gemeente keuzes voor de manier waarop we omgaan met de inzameling en verwerking van grondstoffen en afval.

Meedenken en meedoen

Inwoners kunnen meedenken en meedoen bij het maken van het nieuwe grondstoffenplan. Door te vertellen hoe ze nu omgaan met grondstoffen en afval. En door ideeën te delen over de onderwerpen die we in het plan uitwerken:

  • Hoe kan de gemeente het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om grondstoffen gescheiden aan te bieden?
  • Hoe en waar moeten we verschillende soorten grondstoffen inzamelen?
  • Welke informatie is nodig om grondstoffen gescheiden in te zamelen?
  • Hoe voorkomen we afval door bewuster aan te kopen en te consumeren?
  • Kunnen afvalscheidingscoaches helpen?

Ideeën indienen tot en met 18 februari 2024

Inwoners doen en denken mee op het online participatieplatform www.samenhardenberg.nl/grondstoffenplan. Het is tot en met 18 februari 2024 mogelijk om hier een idee in te dienen dat helpt bij het inzamelen van meer grondstoffen. Of bij het verminderen van restafval. Anderen kunnen reageren op de ideeën. En een idee steunen.

De gemeente toetst of de ideeën haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. En of ze een plek kunnen krijgen in het nieuwe plan. Kiest de gemeente een idee niet? Dan leggen we dat uit.

Keuzewijzer

Inwoners kunnen op het platform ook een keuzewijzer invullen om te ontdekken wat voor type koper zij zijn. Het online participatieplatform wordt verder uitgebreid met onderwerpen uit het grondstoffenplan.

Kijk voor meer informatie op hardenberg.nl/grondstoffenplan.


Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.