Leden Rekenkamer Hardenberg benoemd

De gemeenteraad Hardenberg benoemde tijdens de raadsvergadering van 16 januari de nieuwe Rekenkamer. Mevrouw Gerrits is de nieuwe voorzitter, en de heren Odink en Bonekamp zijn de leden van de Rekenkamer. De Rekenkamer onderzoekt namens de gemeenteraad het beleid of plannen van de gemeente.

Op de foto van links naar rechts: mevrouw Gerrits, de heren Bonekamp en Odink, en burgemeester Offinga.

De wet ‘Versterking decentrale rekenkamers’ bepaalt dat de raad vanaf 1 januari 2024 een Rekenkamer moet hebben. De raad zelf bepaalt het aantal leden van de Rekenkamer, de vergoeding en de taken. De raad stelde hiervoor in oktober vorig jaar de ‘verordening rekenkamer 2024’ vast.

Voor de verkiezingen van 2022 had de raad een Rekenkamercommissie met dezelfde taak. Hierin zaten ook raadsleden. Door de nieuwe wet is dat niet meer mogelijk.

Controlefunctie van de gemeenteraad

Met de onderzoeken van de Rekenkamer geeft de gemeenteraad openheid over beleid en plannen van de gemeente. Het is een controlefunctie van de raad op het lokale bestuur: het college van burgemeester en wethouders. De Rekenkamer doet het onderzoek niet zelf. Maar geeft een onderzoeksbureau de opdracht om dat te doen.

De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij uiteindelijk laat onderzoeken. De Rekenkamer Hardenberg heeft een jaarlijks budget van € 60.000. Van dit budget voert zij al haar activiteiten uit.

Binnenkort vacature ambtelijk secretaris

De Rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze vacature wordt binnenkort opengesteld. De functie van ambtelijk secretaris valt onder de griffie. De leden van de Rekenkamer vallen rechtstreeks onder de gemeenteraad.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.