Kom naar de inloopbijeenkomst over bedrijventerrein Broeklanden Zuid - fase 3 op 2 november

We breiden bedrijventerrein Broeklanden Zuid uit met een derde fase. We hebben hiervoor een bestemmingsplan gemaakt. Deze fase is bedoeld voor grote bedrijven en zwaardere milieucategorieën (zoals hoogwaardige industrie of bouwnijverheid). U kunt het ontwerp bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 2 november 16.30-18.30 uur in het gemeentehuis.

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Hardenbergse economie. De bedrijven op de terreinen zorgen voor werkgelegenheid. Er is vraag naar nieuwe bedrijventerreinen, maar we hebben op de bestaande terreinen nog maar weinig ruimte. Daarom werken we aan het plan om bedrijventerrein Broeklanden Zuid uit te breiden.

Komt u naar de inloopbijeenkomst?

We laten het ontwerpbestemmingsplan voor fase 3 van Broeklanen Zuid zien tijdens een inloopbijeenkomst. U bent welkom op donderdag 2 november 2023 van 16.30-18.30 uur in het gemeentehuis van Hardenberg.

We breiden Broeklanden Zuid uit met een derde fase

Het bedrijventerrein Broeklanden Zuid ligt aan de zuidoostkant van Hardenberg. Het terrein sluit aan op het bedrijventerrein Broeklanden. We ontwikkelen het bedrijventerrein in 3 fases. De bedrijfskavels in de eerste 2 fases zijn bijna allemaal verkocht of gereserveerd. Of er wordt al gebouwd. Omdat er veel vraag is naar nieuwe bedrijfskavels, breiden we Broeklanden Zuid verder uit met een derde fase. Deze fase sluit aan de zuidkant aan op het bestaande bedrijventerrein.

Grote bedrijven krijgen een plek op Broeklanden Zuid fase 3

We hebben een bestemmingsplan gemaakt voor fase 3 van Broeklanden Zuid. Het nieuwe bedrijventerrein is bedoeld voor grote bedrijven en zwaardere milieucategorieën. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de hoogwaardige industrie of bouwnijverheid. Net als bij het bestaande bedrijventerrein, hebben we veel aandacht voor water en groen rond het bedrijventerrein.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan tijdens de inloopbijeenkomst

U kunt het ontwerp van het bestemmingsplan tijdens de inloopbijeenkomst op 2 november bekijken. Ook kunt u vragen stellen of een reactie geven.


We zoeken naar oplossingen voor de beperkingen op het stroomnet

Het is op dit moment voor bedrijven niet mogelijk om een stroomaansluiting (groot verbruik) te krijgen. Dit speelt ook op het nieuwe bedrijventerrein. We proberen samen met bedrijven te zoeken naar oplossingen. Wel gaan we door met de ruimtelijke procedure. Zodat we klaar zijn om kavels uit te geven wanneer deze oplossingen er zijn. Zo kunnen we bedrijven de ruimte bieden. Dat is goed voor de economie van Hardenberg.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.