Integrale controle bij bedrijven goed verlopen

Op 27 oktober controleerden de gemeente Hardenberg en de Omgevingsdienst IJsselland samen met de politie meerdere bedrijven. Er werd gecontroleerd of de bedrijven zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. De controle was ook bedoeld om meer zicht te verkrijgen op de activiteiten die plaatsvinden op het bedrijventerrein en om bedrijven bewust te maken van de risico's van (ondermijnende)criminaliteit.

Er zijn verschillende overtredingen geconstateerd

Tijdens de controle zijn er een aantal overtredingen geconstateerd. Zo waren bepaalde gevaarlijke stoffen niet goed opgeslagen, en auto-onderdelen niet op tijd weggebracht. We hebben aangegeven dat deze overtredingen binnen een bepaalde tijd opgelost moeten worden.

Bedrijven(terreinen) zijn een doelwit voor ondermijnende criminaliteit

De controle was ook bedoeld om bedrijven bewust te maken van de risico’s van (ondermijnende) criminaliteit. Bedrijventerreinen liggen vaak afgelegen en hebben goede toegangswegen. Daarom zijn de terreinen aantrekkelijk voor criminelen.

Zij huren bijvoorbeeld een pand voor hun criminele activiteiten. Of ze maken gebruik van bedrijven in de bovenwereld om hun illegale activiteiten in de onderwereld mogelijk te maken. Met deze controle willen de gemeente, Omgevingsdienst en politie ook de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vergroten.

Meld (vermoedens van) illegale activiteiten

Ook u kunt helpen bij het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Heeft u vermoedens van illegale activiteiten in uw omgeving? Bent u benaderd door criminelen? Of heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Meld dit dan!

Dat kan op verschillende manieren:

  • Bij de politie via telefoonnummer 0900 8844
  • Bij de gemeente via telefoonnummer 14 0523

Meld u dit liever anoniem?

Kijk voor meer informatie op www.hardenberg.nl/criminaliteit

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.