Inloopbijeenkomst over woningbouw in Bruchterveld

De gemeente werkt aan een plan voor de bouw van 40 tot 45 nieuwe woningen in woongebied De Kuilen IV in Bruchterveld. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt ter inzage. Op dinsdag 9 januari tussen 18.00-20.00 uur is er een inloopbijeenkomst over het woningbouwplan in dorpshuis De Heujmansbelt.

De gemeente wil sneller en meer nieuwe woningen bouwen voor alle doelgroepen. En zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden. In Bruchterveld is veel vraag naar nieuwe woningen. Er is vooral behoefte aan betaalbare en levensloopbestendige woningen. Daar speelt de gemeente met het woningbouwplan De Kuilen IV op in.

Het plan voor De Kuilen IV

Woongebied De Kuilen ligt aan de noordoostkant van Bruchterveld. Hier zijn de afgelopen jaren nieuwe woningen gebouwd. Het plan is om het woongebied in noordelijke richting uit te breiden. De Kuilen IV sluit aan op de Juffrouw Schefferstraat en de J.H. van den Bergstraat.

In dit gebied is plek voor 40 tot 45 nieuwe vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en aaneengebouwde woningen. Er is ook plek voor sociale huurwoningen. Wat voor woningen er precies gebouwd worden, hangt af van de situatie op de woningmarkt en de woonwensen van inwoners van Bruchterveld op dat moment.

De gemeente Hardenberg ontwikkelt dit gebied samen met ontwikkelaar Roosdom Tijhuis.

Ontwerpbestemmingsplan

Om woningbouw in De Kuilen IV mogelijk te maken, is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan ligt samen met het beeldkwaliteitsplan van 7 december 2023 tot 17 januari 2024 ter inzage. Op basis van de reacties, past de gemeente het plan mogelijk aan.

Kom naar de inloopbijeenkomst

Belangstellenden kunnen het plan voor De Kuilen IV bekijken tijdens de inloopbijeenkomst. Kom op dinsdag 9 januari 2024 tussen 18.00-20.00 uur naar De Heujamansbelt. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis geven informatie, en beantwoorden vragen.

Planning

Verderop in 2024 legt het college van B&W het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor. Als het bestemmingsplan klaar is, maakt de gemeente het woongebied bouwrijp. Als alles volgens planning verloopt, worden de kavels in de eerste helft van 2025 uitgeven. Daarna kan de woningbouw starten.

Houd de pagina 'De Kuilen (Bruchterveld)' in de gaten.


Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.