Inloopbijeenkomst over onderwerpen en aanpak milieuonderzoek voor bedrijventerrein Rollepaal-Oost

De gemeente Hardenberg maakt plannen om bedrijventerrein Rollepaal in Dedemsvaart uit te breiden. Om dit mogelijk te maken, moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Om het bestemmingsplan te kunnen maken, gaat de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu. De gemeente heeft in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgeschreven wat er precies onderzocht wordt. Deze NRD ligt vanaf nu ter inzage. Op donderdag 23 februari tussen 17.00-19.00 uur is er een inloopbijeenkomst over het plan.

Veel bedrijven willen zich in Dedemsvaart vestigen of uitbreiden. Daarom maakt de gemeente een plan om het bedrijventerrein Rollepaal in oostelijke richting uit te breiden. Hiervoor heeft de gemeente 25 hectare grond gekocht. Op deze grond komt bedrijventerrein Rollepaal-Oost. Om dit mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. In een bestemmingsplan staat waarvoor een stuk grond mag worden gebruikt. Voor bedrijventerrein Rollepaal-Oost wil de gemeente in het bestemmingsplan regelen dat hier deels zwaardere bedrijvigheid mogelijk is.

De gemeente onderzoekt de gevolgen voor het milieu

Om het bestemmingsplan te kunnen maken, moet de gemeente eerst onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu. Dat gebeurt in een Milieu Effect Rapportage (MER). Om de Milieu Effect Rapportage te kunnen uitvoeren, wordt bepaald wat er onderzocht wordt en op welke manier. Dat staat in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is klaar en ligt ter inzage

De NRD is klaar en ligt vanaf 15 februari 2023 voor 6 weken ter inzage. De NRD is te bekijken op www.hardenberg.nl/ruimtelijkeplannen.

Iedereen die dat wil, kan een schriftelijke reactie (zienswijze) geven op de NRD. De gemeente verzamelt en beoordeelt alle reacties. Mogelijk past de gemeente de NRD nog aan en krijgen sommige onderwerpen meer aandacht. Daarna stelt de gemeente de NRD vast en start de uitvoering van de MER.

Inloopbijeenkomst op 23 februari 2023

Op donderdag 23 februari is er tussen 17.00-19.00 uur een inloopbijeenkomst over de NRD voor bedrijventerrein Rollepaal-Oost in De Gashouder in Dedemsvaart. Hier vertellen medewerkers van de gemeente wat er precies in de NRD staat. Belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen, de informatie te bekijken of vragen te stellen.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.