Het gebied rond De Matrix is verkeersveiliger

De woonwijk Marslanden blijft groeien. In Marslanden II wordt nog volop gebouwd. Marslanden I is met de bouw van de woningen aan de Erve Odinck, Erve Nijsinck, Ervenweg en Erve Schultinck helemaal af. Het gebied rond De Matrix kreeg een nieuwe inrichting. Volgens Marslander en voorzitter van plaatselijk belang Marslanden Alex Kroezen en directeur Herald Schepers van de scholen in De Matrix is het gebied een stuk verkeersveiliger geworden. Ze kijken terug op een mooi proces.

"We hebben een heel mooi proces gehad"

De percelen aan de Erve Odinck, Erve Nijsinck, Ervenweg en Erve Schultinck lagen jarenlang braak. Ouders die hun kinderen van en naar school brachten, parkeerden op het grasveld tegenover De Matrix. Alex Kroezen: “Dat was ook nodig omdat de rest van de parkeerplaatsen rond de Matrix en bij de winkels vol stond. De mogelijkheid om op het gras te parkeren verdoezelde dat er een probleem was.”

Door de groei van de wijk is er meer verkeer rond de school

In 2019 werd duidelijk dat Ten Brinke woningen ging bouwen op de braakliggende percelen. Volgens Herald Schepers werd toen duidelijk dat er iets moest gebeuren. “We vroegen ons af wat het woningbouwplan betekende voor het parkeren rond de school. Want in de loop van de tijd was het er niet overzichtelijker op geworden.”

De scholen in De Matrix zijn door de groei van de wijk flink gegroeid. Daarom zijn er verschillende noodgebouwen geplaatst. “We begonnen met 80 kinderen, maar inmiddels gaan er 500 kinderen naar school in De Matrix. Zo’n groei hoort ook bij een nieuwbouwwijk”, vertelt Herald. “Maar het zorgde ook voor steeds meer verkeer rond de school.”

“Iedereen die dat wilde kon meedenken over het plan”

Plaatselijk belang Marslanden en de scholen gingen om de tafel met de gemeente Hardenberg om tot een oplossing te komen. De gemeente zette de ideeën voor een oplossing op papier. Bewoners, ouders en ondernemers konden daarover meepraten.

Alex Kroezen: “Iedereen was het erover eens dat er iets moest gebeuren. Maar we hadden ook verschillende belangen. Ondernemers kijken er toch anders naar dan de ouders van de kinderen die hier naar school gaan.” Er werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. “Ondanks dat we midden in coronatijd zaten, kon iedereen die dat wilde meedenken. Vanwege de coronabeperkingen mochten we toen niet met een grote groep mensen samenkomen. Daarom hebben we brieven gestuurd en gingen we bij de omwonenden langs de deuren.”

Op basis van alle inbreng werkte de gemeente het plan verder uit. “Er is echt goed geluisterd. De dingen die zijn ingebracht, zijn opgepakt. En de gemeente heeft geïnvesteerd om dit mogelijk te maken en de benodigde grond van Ten Brinke te kopen”, vertelt Alex. Herald vult aan: “We hebben een heel mooi proces gehad”.

“De situatie is duidelijker en er wordt minder hard gereden”

Dankzij verschillende ingrepen is het gebied nu een stuk verkeersveiliger en duidelijker voor de kinderen, hun ouders en winkelend publiek. Op de kruising van de Ervenweg en Erve Schultinck is een plateau aangelegd. Herald Schepers: “Daardoor is de situatie duidelijker geworden en wordt er minder hard gereden. Kinderen die vanuit het Boesemeerpark oversteken weten nu ook dat ze moeten stoppen en goed moeten kijken voordat ze oversteken.”

Langs de Erve Hamhuijs is een verhoogde stoep aangelegd zodat mensen niet meer over de rijbaan lopen. Verder zijn er 33 parkeerplaatsen bijgekomen. Ook de indeling van de parkeerplaatsen is door schuinparkeren aangepast. Wat vroeger de doorgaande weg was, is nu een speciale strook voor fietsen. En er is een oplossing gevonden voor bevoorradingsverkeer van de supermarkt.

“Eén van de gevaarlijkste situaties voor de kinderen was dat vrachtwagens achteruit reden. De gemeente heeft overlegd met de supermarkt. In de nieuwe situatie kunnen de vrachtwagens een rondje rijden.” Ter hoogte van de cafetaria is een nieuwe toegangsweg voor fietsers aangelegd.

Alleen maar positieve reacties

Alex: “Ik vind dit echt een voorbeeld van een project waarbij we écht stappen hebben gezet. Je ziet vaak dat er lapmiddelen worden toegepast. Maar hier hebben we het probleem in de basis aangepakt.” Ook over de samenwerking met de gemeente en Ten Brinke is tevredenheid. “We hadden 1 aanspreekpunt bij de gemeente. We werden steeds op de hoogte gehouden en zaken werden snel opgepakt. Tijdens de uitvoering ging de afstemming erg goed. Ook Ten Brinke heeft erg netjes gewerkt en de buurt steeds geïnformeerd.”

Ook over het resultaat zijn Alex en Herald tevreden. Herald: “We hebben geen dag meer meegemaakt dat het bomvol staat. Ik hoor alleen maar positieve reacties. Natuurlijk was het voor iedereen even wennen aan de nieuwe situatie. Maar mensen volgen nu vanzelf de juiste route. Alex: “Dit stond al jaren op de agenda. Het kan er nu van af.”

Foto: Herald Schepers (scholen de Matrix), Hillien Keuter (gemeente Hardenberg), Alex Kroezen (Plaatselijk Belang Marslanden)

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.