Help mee met het maken van de energiebespaarroute voor uw woning

Bent u eigenaar van een hoekwoning of een twee-onder-eenkapwoning die is gebouwd tussen 1992 en 2011? Dan kunt u ons helpen bij het maken van een energiebespaarroute voor dit woningtype. Op de energiebespaarroute staan de maatregelen die nodig zijn om de woning op een duurzame manier te verwarmen.

Een energiebespaarroute voor elk woningtype

In 2050 worden alle woningen in Nederland op een duurzame manier en zonder aardgas verwarmd. Wat daarvoor nodig is verschilt volgens wethouder Werner ten Kate per woningtype. “Daarom maken we voor elk woningtype een energiebespaarroute. Hiermee geven we woningeigenaren duidelijkheid over hoe zij de woning kunnen voorbereiden voor de toekomst. Daarbij letten we op ieders situatie en portemonnee. De energiebespaarroute moet goed te gebruiken zijn door woningeigenaren. Daarom vragen we bij het maken ervan de hulp van de woningeigenaren. Zij kennen hun eigen woning het best en weten wat er wel of niet mogelijk is.”

Aanmelden om te helpen bij het maken van de energiebespaarroute

U kunt zich aanmelden voor de ontwikkelgroep of controlegroep. En zo helpen bij het maken van de energiebespaarroute voor dit woningtype.

Woningeigenaren in de ontwikkelgroep stellen hun huis beschikbaar voor een energie-inspectie door een technisch expert en krijgen een energieadvies voor hun woning. Op basis hiervan maakt de gemeente een eerste versie van de energiebespaarroute. De ontwikkelgroep bespreekt deze eerste versie. De deelnemers delen hun kennis en ervaringen met andere woningeigenaren. De eerste bijeenkomst is op 24 januari 2024 om 19.30. Voor hun bijdrage ontvangen de deelnemers aan de ontwikkelgroep € 500 voor het uitvoeren van maatregelen uit het energieadvies.

Deelnemers aan de controlegroep kijken of de maatregelen uit de energiebespaarroute in hun huis toe te passen zijn. Ze krijgen een uitnodiging voor de presentatie van de bespaarroute. Experts geven dan informatie en tips over de te zetten stappen.

We kiezen de deelnemers aan de ontwikkelgroep

Uit alle aanmeldingen kiezen we deelnemers voor de ontwikkelgroep. We maken hier een diverse groep van, met deelnemers uit verschillende kernen. Ook letten we bij het maken van de groep op de maatregelen die de deelnemers zelf al hebben uitgevoerd in hun woning. Woningeigenaren die niet worden gekozen voor de ontwikkelgroep, komen in de controlegroep. 

U kunt zich tot en met 7 januari 2024 aanmelden.

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen om klaar te zijn voor een toekomst met duurzame energie? Bezoek de website van het Energieloket. Of kom langs bij het Startpunt Duurzaam Hardenberg in De Koppel (Vechtstraat 8, Hardenberg).

Wilt u weten waarom we willen verduurzamen? Kijk dan het filmpje over de Transitievisie Warmte of lees meer over de Transitievisie warmte

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.