Hardenberg wil proef met asielzoekerscentrum als normale woonwijk

Zie het asielzoekerscentrum (azc) als een normale woonwijk van de stad Hardenberg. Een wijk waarin iedereen meedoet. Waar bewoners naar elkaar omkijken. Elkaar verder helpen. En zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst. Die oproep doet ons college van B&W aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten regels en patronen worden losgelaten. Onze burgemeester en wethouders willen hiervoor in het AZC Hardenberg een proef starten. En vragen om de hulp en inzet van het ministerie.

In Hardenberg worden sinds 2016 ruim 700 asielzoekers opgevangen in het AZC Hardenberg. Afgelopen zomer was er onrust door overlast van een groep asielzoekers uit dat azc. Daarom stuurde burgemeester Maarten Offinga een brief naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de brief beschrijft hij zijn zorgen en ongerustheid. Ook vroeg hij de staatssecretaris om een andere aanpak en een strenger asielbeleid. Hij nodigde de staatssecretaris uit in Hardenberg.

Gemeente wil meedoen in het zoeken naar oplossingen

De staatssecretaris was in augustus op werkbezoek in Hardenberg. Hij sprak met verschillende inwoners die met de overlast te maken hebben gehad. Ze praatten over de asielproblematiek, en de overlastgevende asielzoekers. Burgemeester Maarten Offinga: “We durven te benoemen wat er niet goed gaat. Maar we willen ook meedoen in het zoeken naar duurzame oplossingen. Daarom heb ik met de staatssecretaris een idee besproken voor een andere aanpak. Laten we het azc benaderen als reguliere wijk van Hardenberg.”

Het idee werd in het gesprek positief ontvangen. Het ministerie geeft aan te willen investeren in goede ideeën. “De staatssecretaris nodigde ons uit om met een voorstel te komen. Daarom hebben we het idee uitgewerkt en een voorstel gedaan aan de staatssecretaris.”

College wil proef starten met ‘Het Buitenkwartier’

Wethouder Linda Verschuur (integratie): “We willen vluchtelingen vanuit medemenselijkheid een veilige plek bieden. En we willen ze opnemen in onze samenleving. Daarbij lopen we tegen allerlei regels en beperkingen aan. Dat maakt het voor asielzoekers lastig om mee te doen. En we zien dat er een kleine groep asielzoekers is die voor problemen zorgt. Daar hebben we nu onvoldoende vat op. Dit alles zorgt voor afstand tussen azc-bewoners en de samenleving. Terwijl we juist willen dat iedereen kan meedoen en iedereen gelijke kansen krijgt.”

Ons college stelt aan het ministerie van Justitie en Veiligheid voor om te starten met de proef ‘Het Buitenkwartier: het AZC als wijk van de gemeente Hardenberg’. In de proef wil het college ervaren of een andere aanpak werkt. Waarbij het azc wordt gezien als een normale wijk van Hardenberg: het Buitenkwartier.

'In onze samenleving is het heel normaal dat iedereen meedoet'

“Net zoals dat in andere wijken geldt, verwachten we dat asielzoekers in Het Buitenkwartier meedoen in onze samenleving”, legt Linda Verschuur uit. Daarbij wil de gemeente de samenwerking zoeken met partijen die ermee te maken hebben. “Vanuit een eigen verantwoordelijkheid geven asielzoekers in Het Buitenkwartier zelf invulling aan het naoberschap dat zo kenmerkend is voor onze gemeente. Ze werken er zelf aan hun ontwikkeling. Ze leren de taal, gaan naar school of aan het werk. Waar het om gaat is dat ze een rol hebben in de samenleving. Ze doen mee en helpen elkaar verder. Zo worden zij onderdeel van de oplossing. Met zicht op een goede toekomst.”.

Maarten Offinga geeft aan dat inzet en deelname volgehouden moeten worden: “In onze samenleving is het heel normaal dat iedereen meedoet. Dat geldt dus ook voor asielzoekers in het Buitenkwartier. We zijn barmhartig voor de mensen die willen meedoen. Aan de andere kant pakken we overlast aan. Crimineel gedrag tolereren we niet en heeft consequenties.”

College doet voorstel aan ministerie

We vragen de hulp van het ministerie van Justitie en Veiligheid om met deze proef te kunnen starten. Die hulp is nodig om de regels en patronen te kunnen doorbreken. Het college van B&W heeft het voorstel voor ‘Het Buitenkwartier’ naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gestuurd.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.