Hardenberg ondersteunt evenementen in 2023

In 2023 krijgen 32 evenementen een subsidie van de gemeente Hardenberg. In totaal keert de gemeente bijna 160.000 euro uit aan verenigingen of stichtingen die evenementen organiseren.

De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat er bruisende evenementen zijn in de gemeente. Wethouder Werner ten Kate: “De vele krachtige en verschillende soorten evenementen zetten de gemeente Hardenberg op de kaart. Ze zorgen voor een levendige en aantrekkelijke gemeente. We zien ook veel saamhorigheid rond de evenementen. Inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen trekken samen op om iets moois neer te zetten. Iedereen doet mee. Je voelt de energie! Dat levert ons allemaal veel op.”

De gemeente verdeelt 160.000 euro over evenementen

De gemeente ondersteunt evenementen met een vergoeding. In 2023 verdeelt de gemeente bijna 160.000 euro over verschillende evenementen. Verenigingen of stichtingen die evenementen organiseren, kunnen de vergoeding bij de gemeente aanvragen. Daarvoor gelden bepaalde regels. De gemeente bekijkt of het evenement voldoet aan de regels. Zo vindt de gemeente het belangrijk dat door het evenement meer bezoekers naar de gemeente Hardenberg komen. Want dat is goed voor de ondernemers. Ook wil de gemeente dat het evenement goede reclame is voor de gemeente Hardenberg. En dat een evenement uniek, verrassend of vernieuwend is. Evenementen die aan de regels voldoen, krijgen een vergoeding van maximaal 25% van de begroting van het evenement. Hoe hoog de vergoeding is, hangt ook af van het aantal bezoekers.

In 2023 krijgen 32 evenementen een vergoeding

De volgende evenementen krijgen een vergoeding omdat dit grote evenementen zijn waar ook veel mensen van buiten de regio op afkomen:

  • Pleinfestijn: € 16.000
  • Strawberry Fields Festival € 16.000
  • Ballonfestival: € 14.600
  • Dirty Monkey Run: € 8.800
  • Stichting Rallysport het Vechtdal: € 8.000

Er is ook een vergoeding voor nieuwe en kansrijke evenementen zijn met een uniek karakter:

  • Misker Race Event: € 8.000
  • DNA Kunstexpeditie: € 8.000
  • Sand in the City: € 5.880
  • Random Five Live: € 6.400

Verder is er ook een vergoeding voor al bestaande of lokale evenementen. De bijdrage voor deze 23 evenementen loopt uiteen van enkele tientallen euro’s tot maximaal € 6.400. Het gaat om markten, hardloopwedstrijden, festivals of seizoensevenementen.

Er is meer geld aangevraagd dan beschikbaar is. Daarom is de vergoeding voor alle evenementen iets lager dan de organisatoren hebben aangevraagd. Zo wordt het beschikbare geld eerlijk verdeeld. De lijst met evenementen die een vergoeding krijgen staat op www.hardenberg.nl/evenementensubsidie.

Alle organisatoren ontvangen eerst de helft van de subsidie. Na het evenement sturen ze ons een inhoudelijk en financieel verslag van het evenement. Is dit door ons goedgekeurd? Dan krijgen ze de andere helft van de subsidie.

Vergoeding voor Promotiestichtingen

In de gemeente Hardenberg zijn er meerdere promotiestichtingen. Zij zetten zich in voor de promotie van de kernen en organisatie van evenementen. In totaal is er voor de promotiestichtingen in Hardenberg, Gramsbergen en Dedemsvaart 42.000 euro beschikbaar. Dit bedrag krijgen ze jaarlijks na het indienen van een jaarplan en begroting.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.