Hardenberg krijgt 680.000 euro subsidie voor aanpak De Spinde

De gemeente Hardenberg ontvangt een subsidie van 680.000 euro voor de herinrichting van De Spinde in Hardenberg. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend.

Wethouder Martijn Breukelman is blij met de subsidie. “Er ligt een geweldig en ambitieus plan om van De Spinde een aantrekkelijk gebied te maken om te wonen of te werken. Met maar liefst 80 koop- en huurappartementen, en ruimte voor voorzieningen. En een groene openbare ruimte. Deze bijdrage helpt ons om dit plan zo snel en optimaal mogelijk uit te voeren.”

Winkelgebieden weer aantrekkelijk

De subsidie komt uit het programma 'Impulsaanpak Winkelgebieden' van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met dit programma wil het Rijk gemeenten helpen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers. De gemeente Hardenberg heeft de subsidie aangevraagd voor het plan voor De Spinde in Hardenberg.

De Spinde: een aantrekkelijk en groen gebied

De gemeente Hardenberg werkt sinds een aantal jaren aan een compact winkelgebied in het centrum van Hardenberg. Het plein De Spinde ligt aan de rand van het winkelgebied. Hier is geen plek meer voor detailhandel. In plaats daarvan komt er ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Het voormalige bankgebouw op het plein is al gesloopt. Ook de andere winkelpanden die er nog staan worden gesloopt. Hier komen in de volgende jaren 80 koop- en huurappartementen, verdeeld over 4 bouwblokken. Verder komt er ruimte voor commerciële doelen. De bouw start waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar.

Nieuwe ingang parkeergarage

De parkeergarage naast De Spinde krijgt een nieuwe ingang. Deze komt aan de kant van het plein, zodat bezoekers zo naar het winkelgebied kunnen lopen. Ook de inrichting van de openbare ruimte krijgt veel aandacht. Het moet aantrekkelijk worden voor bewoners en bezoekers om in dit gebied te verblijven. Dat gebeurt bijvoorbeeld door veel groen aan het plein toe te voegen.

“Klaar voor de toekomst”

Wethouder Martijn Breukelman: “We werken bij het plan voor De Spinde goed samen met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel. Ook de provincie Overijssel vindt het belangrijk dat we blijven investeren in een vitaal centrum en ondersteunt ons bij dit plan. Wij zien deze bijdrage van het Rijk als een extra stimulans om dit plan zo snel mogelijk uit te voeren. We doen ons best om nog dit jaar te starten met de bouw op De Spinde. Dankzij deze bijdrage is er ruimte dit ambitieuze plan op een goede manier uit te voeren. En van De Spinde een heel mooi gebied te maken dat klaar is voor de toekomst.”

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.