Gemeenteraad Hardenberg stelt begroting 2023 definitief vast

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2022 heeft onze gemeenteraad de Begroting 2023 definitief vastgesteld. Met 32 stemmen voor en 1 stem tegen werd de begroting aangenomen. De voorstellen voor aanvullend budget werden unaniem aangenomen. Met moties en amendementen (uitleg in laatste alinea) werden verschillende wijzigingen voorgesteld. Zo komt er bijvoorbeeld een noodfonds van 5 miljoen euro voor inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Dit noodfonds is er voor de problemen door de gestegen energiekosten.

Het vaststellen van de begroting voor het volgende jaar is één van de belangrijkste momenten voor de raad om sturing te geven. Omdat het over alle plannen voor volgend jaar gaat, is hier een aparte raadsvergadering over. Alle partijen geven hierin hun visie op de plannen tijdens de ‘algemene beschouwingen’.

Een aantal wijzigingen

Tijdens de raadsvergadering van 8 november stelde de raad een aantal wijzigingen voor. Dat gebeurde met moties en amendementen. Deze zijn door verschillende politieke partijen ingediend. Het amendement over het Noodfonds, en de motie over de 'Aanpak gestegen energielasten' werden door de raad ingediend. Tijdens de vergadering werden enkele aangekondigde moties en amendementen ingetrokken. Bijvoorbeeld na afspraken met het college. In totaal werden 2 amendementen en 2 moties met een meerderheid van stemmen aangenomen. Waarmee de begroting en het aanvullend budget werden vastgesteld.

Overzicht wijzigingen – moties en amendementen

De volgende moties en amendementen zijn aangenomen.

Amendementen

  • Instellen noodfonds
  • Pak je Kans-fonds

Moties

  • Aanpak gestegen energielasten
  • Groene schoolpleinen

Alle moties en amendementen kunt u over enkele dagen via de website van de gemeenteraad.

Wat staat er in de Begroting?

In de Begroting staan de plannen van de gemeente voor volgend jaar. Ook staat hierin wat deze plannen gaan kosten. De gemeenteraad stelt het geld voor deze plannen beschikbaar door de begroting vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders voert deze plannen daarna uit.

Hoe kan de gemeenteraad invloed uitoefenen?

Met moties en amendementen kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de begroting, of de plannen in de begroting. Met een motie spreekt de raad een oordeel uit, of doet een verzoek aan het college. Met een amendement wordt een besluit gewijzigd. Deze moties en amendementen kunnen door alle raadsleden worden ingediend. Andere raadsleden of politieke partijen kunnen aansluiten om een meerderheid van stemmen te krijgen.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.