Een tijdelijke pré-mantelzorgwoning plaatsen of bouwen

Heeft u nu nog geen mantelzorg nodig, maar in de toekomst misschien wel? Dan is er de mogelijkheid voor een tijdelijke pré-mantelzorgwoning.

Sommige inwoners vanaf de geldende AOW-leeftijd of inwoners met een aandoening/ziekte hebben nu nog geen directe zorg nodig. Maar ze willen al wel bij hun kinderen of andere verwanten wonen. Zodra ze wel zorg nodig hebben, kunnen de kinderen of verwanten voor deze ouderen gaan zorgen.

De gemeente Hardenberg wil dit mogelijk maken door mee te werken aan het plaatsen of bouwen van een tijdelijke pré-mantelzorgwoning. Een pré-mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die mogelijk in de toekomst zorg nodig heeft.

Voorwaarden en vergunning

Voor het bouwen of plaatsen van een pré-mantelzorgwoning gelden voorwaarden. Ook is altijd een omgevingsvergunning nodig die maximaal 10 jaar geldt.

Lees meer over de voorwaarden en het aanvragen van omgevingsvergunning voor een pré-mantelzorgwoning op www.hardenberg.nl/pre-mantelzorgwoning.


Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.