Digitaal themaspreekuur voor grenspendelaars over gezinsbijslagen

Tijdens het spreekuur krijgen grenspendelaars advies gezinsbijslagen. Denk aan kinderbijslag, Duits Kindergeld, ouderschapsverlofuitkeringen, en meer. Noteer in uw agenda: 14 juni tussen 9.30-16.30 uur. Inschrijven kan tot en met 12 juni.

De GrensInfoPunten langs de Duits-Nederlandse grens organiseren op 14 juni 2023 een digitaal spreekuur. Het thema is gezinsbijslagen. Het spreekuur is tussen 09.30-16.30 uur. En gebeurt in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank, Familienkasse en de Elterngeldstelle Kreis Borken. Het aanbod is voor inwoners die in Nederland of Duitsland werken, en in het andere land wonen. Tijdens het spreekuur beantwoorden Nederlandse en Duitse deskundigen uw vragen over kinderbijslag, kindgebonden budget en ouderschapsverlof. Of over Kindergeld, Elternzeit en Elterngeld. Het spreekuur is gratis, maar u moet wel een afspraak maken.

De GrensInfoPunten

De Digitale Themaspreekuren Gezinsbijslagen horen bij de dienstverlening van de GrensInfoPunten. Zo geven ze grenspendelaars antwoord op vragen als “Welk recht heb ik op kinderbijslag in Nederland of ouderschapsuitkering in Duitsland?”, en “Wordt het kindgebonden budget uit Nederland verrekend met de Duitse kinderbijslag?”.

U krijgt informatie in persoonlijke, digitale gesprekken met deskundigen. Zij werken bij bevoegde instanties op het gebied van gezinsbijslagen, de Familienkasse, de Elterngeldstelle, het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ/SVB) en het GIP-team.

Maak een afspraak

Het Digitale Themaspreekuur Gezinsbijslagen is op 14 juni 2023. Inschrijven kan tot en met 12 juni via een e-mail naar spreekuur@euregio.eu.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.