College van B&W: “Geef ruimte voor creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap in de landbouw”

De grote maatschappelijke uitdagingen rond stikstof en andere thema’s in het landelijk gebied kunnen alleen worden opgelost door maximaal gebruik te maken van de creativiteit van de agrarische sector. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de brief nodigt het college de minister uit te komen kijken naar voorbeelden van innovaties van Hardenbergse agrarische ondernemers. Het college schrijft de brief aan de minister mede naar aanleiding van de zorgen die initiatiefnemers van de acties met omgekeerde vlaggen in een gesprek met de gemeente hebben geuit.

Hardenberg is een grote plattelandsgemeente. Met goede voorzieningen en een sterke economie. De landbouw is één van de belangrijkste economische sectoren. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg volgt de ontwikkelingen rond stikstof en andere thema’s in het landelijk gebied dan ook met grote bezorgdheid. Burgemeester en wethouders vragen zich af welke toekomstperspectieven realistisch zijn voor het diverse landelijk gebied. En welke ruimte agrarische ondernemers daarin hebben. Volgens het college zijn veel agrarische ondernemers al jaren bezig om antwoorden te vinden op de grote maatschappelijke thema’s, waaronder stikstof. Maar verkeren zij nu in grote onzekerheid. Bovendien gaan de energie en creativiteit verloren door een te eenzijdige aanpak.

Een balans tussen economie, ecologie en ruimte voor wonen

“Wij zijn trots op onze agrarische ondernemers. Op de inzet en het vakmanschap waarmee zij een sterke sector hebben opgebouwd.” Dat schrijft het college van B&W in de brief aan het ministerie van LNV. Volgens het college is het opvallend met hoeveel respect voor de omgeving en de samenleving de agrariërs dagelijks hun vak uitvoeren. “Economie, ecologie en ruimte voor wonen zijn steeds op zoek naar een balans. Maar in overleg tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties is het mogelijk om rekening te houden met elkaar. Wij zijn er van overtuigd dat ook op het gebied van stikstof en andere emissies een balans gevonden kan worden. Samen met de agrarische ondernemers. Zolang de opgaven duidelijk zijn, en het toekomstperspectief helder is”.

Oplossingen ontwikkelen samen met de sector

Regelgeving en de werkwijze van controlerende instanties is volgens het college nu vaak te complex. Dat terwijl de grote maatschappelijke uitdagingen alleen opgelost worden, door maximaal gebruik te maken van de creativiteit van de sector. Overheden kunnen ruimte geven aan creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap. En dit ondersteunen met een gebiedsgerichte aanpak. De gemeente Hardenberg doet dit al binnen de mogelijkheden die er zijn. Maar de samenwerking met andere overheden en partijen kan versterkt worden.

Uitnodiging aan de minister

Het college van B&W nodigt de minister uit om een bezoek te brengen aan enkele innovatieve agrarische ondernemers in de gemeente Hardenberg. En om zelf te ervaren op welke wijze deze ondernemers met hun bedrijf omgaan en welke kansen en mogelijkheden er zijn. In de brief noemt het college voorbeelden van succesvolle innovatieve projecten.

Onrust in de samenleving

Ook in de gemeente Hardenberg is door de stikstofplannen van het kabinet onrust ontstaan in de agrarische sector. Dat leidde deze zomer tot acties met omgekeerde vlaggen. De gemeente wilde met name in het buitengebied ruimte bieden aan de actievoerders om met de omgekeerde vlaggen hun zorgen te uiten. En is met een aantal actievoerders in gesprek gegaan. De zorgen die in dit gesprek naar voren kwamen, zijn mede aanleiding voor deze brief aan de minister.

In het gesprek met de actievoerders is ook afgesproken dat zij de omgekeerde vlaggen aan openbare eigendommen, zoals lantaarnpalen of verkeersborden, vanaf deze week weghalen. Mochten er daarna nog omgekeerde vlaggen blijven hangen, dan halen de provincie Overijssel of de gemeente deze vlaggen weg. Met het naderende herfstweer is de kans groter dat vlaggen losraken, door een combinatie van regen en wind. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg.

De gemeente Hardenberg blijft in gesprek met de agrarische sector over hun zorgen en de mogelijke oplossingen.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.