Carbidschieten op oudejaarsdag 2023? Meld het bij ons

Carbidschieten op oudejaarsdag is in onze gemeente toegestaan als u zich aan de regels houdt. Gaat u carbidschieten? Meld dit dan uiterlijk op 24 december 2023 bij ons.

De regels voor carbidschieten staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Carbidschieten is volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag (31 december 2023). Vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2024). De plek waar u gaat carbidschieten moet op meer dan 75 meter afstand van woonbebouwing zijn.

Geen vergunning nodig

Een vergunning is niet nodig. Wel meldt u zich vooraf bij de gemeente. Bij de melding geeft u aan op welke plek u gaat carbidschieten. Het melden van carbidschieten kan tot en met 24 december 2023.

Carbidschieten melden

Jonger dan 18 jaar?

Bent u jonger dan 18 jaar? En wilt u carbidschieten? Dan vraagt u eerst toestemming aan uw ouders of verzorgers.

Voor carbidschieten gelden de volgende regels:

  • Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter. En moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
  • Het vrije schootsveld (open ruimte waar geen woningen, wegen of fiets-/voetpaden zijn) is minimaal 75 meter.
  • U schiet niet richting woonbebouwing.
  • De plek waar carbid geschoten wordt ligt op minimaal 75 meter van woonbebouwing. En op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen, inrichtingen waar dieren worden gehouden of een vogelbeschermingsgebied.
  • Het schietterrein wordt afgezet met linten of vergelijkbaar materiaal.

Let op

Oudejaarsdag valt dit jaar op een zondag. De regels voor carbidschieten staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Carbidschieten is volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag (31 december 2023). De APV biedt geen ruimte om op andere dagen carbid te schieten.

Houdt u rekening met de Zondagswet en erediensten?

Omdat oudejaarsdag dit jaar op een zondag valt, vragen wij u om rekening te houden met de Zondagswet en de erediensten. Dat kunt u doen door op oudejaarsdag pas na 13.00 uur te starten met oudejaarsactiviteiten die overlast met zich meebrengen. Zoals carbidschieten of harde muziek.

Gaat u vanwege de zondagsrust op 30 december al carbidschieten? Dan doet u dat op eigen risico. De gemeente treedt op bij klachten uit de buurt of als u zich niet aan de regels houdt.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.