Buurtschap Hardenbergerveld ontvangt haar eerste semikombord

Op woensdag 3 mei plaatsten bestuursleden van Plaatselijk Belang Hardenbergerveld, wethouder Werner ten Kate en een aantal medewerkers van de buitendienst van de gemeente Hardenberg het eerste semikombord (een wit plaatsnaambord met zwarte letters) ’Hardenbergerveld’.

Hardenbergerveld is een van de kleinste buurtschappen in onze gemeente. Maar heeft wel een eigen Plaatselijk Belang en een hechte groep inwoners. Hardenbergerveld had tot nu toe, als een van de weinige buurtschappen in onze gemeente, nog geen semikomborden. Vorig jaar kwam dit onderwerp tijdens de kennismaking met gebiedswethouder Werner ten Kate dan ook ter sprake. Hardenbergerveld bestond toen 75 jaar. Ook daarom besloot de gemeente om deze semikomborden aan te bieden.

Het eerste bord staat

Vanaf woensdag 3 mei staat het eerste bord op de kruising Emtenbroekerdijk / Hardenbergerveldweg. Een mooi moment en een goede samenwerking van Plaatselijk Belang en de gemeente Hardenberg.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.