Buurtbemiddeling: hulp bij burenruzie

Hebt u het helemaal gehad met uw buren? Bijvoorbeeld omdat ze lang buiten zitten met veel lawaai en muziek? Hebt u een ruzie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u gratis buurtbemiddeling inschakelen.

Met buurtbemiddeling komen buren weer met elkaar in gesprek, om tot een oplossing te komen. Dit werkt het beste in een vroeg stadium. En bij niet al te ernstige problemen. Denk aan conflicten over geluidsoverlast, erfafscheiding, overlast door kinderen of huisdieren, rommel rond de woning, stankoverlast of pesterijen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Hebt u een conflict en komt u er zelf niet meer uit? Meldt u zich dan bij De Stuw. De coördinator buurtbemiddeling beoordeelt of het conflict geschikt is voor buurtbemiddeling.

Is buurtbemiddeling mogelijk? Dan gaan twee buurtbemiddelaars op pad. Zij gaan eerst met u, de meldende partij, in gesprek. Daarna gaan ze in gesprek met de partij waarover de klacht gaat. Hebben beide buren hun verhaal gedaan? Dan volgt een bemiddelingsgesprek onder leiding van de buurtbemiddelaars. Dit gebeurt op neutraal terrein. Veel burenruzies worden op deze manier vreedzaam opgelost.

Buurtbemiddeling aanvragen

Buurtbemiddeling is gratis voor inwoners van de gemeente Hardenberg. Meedoen is vrijwillig. Wil een van de buren niet mee doen? Dan houdt buurtbemiddeling op.

Meer weten of direct een aanvraag doen? Mail naar buurtbemiddeling@destuw.nl of bel 0523 267 478.

Lees meer op www.hardenberg.nl/buurtbemiddeling


Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.