Burgemeester Offinga: “Brandstichting De Wegwijzer Schuinesloot onacceptabel”

Gisteravond en vannacht heeft korte tijd brand gewoed in voormalig schoolgebouw De Wegwijzer in Schuinesloot. Alles wijst op brandstichting op meerdere plekken in het gebouw. Burgemeester Maarten Offinga: “Je kunt van alles vinden van het opvangen van Oekraïense vluchtelingen op deze plek. Maar dat je de buurt in gevaar brengt door brand te stichten vind ik onacceptabel. De veiligheid van de direct omwonenden heeft voor mij de hoogste prioriteit. Ik neem direct maatregelen.”

In oktober besloot het college van burgemeester en wethouders het voormalige schoolgebouw De Wegwijzer in te richten als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Afgelopen maandag was er een demonstratie bij het gebouw. Gisteravond en vannacht ontstond op meerdere plekken in het gebouw brand. De brandweer kon de brand snel blussen. De schade aan het gebouw is beperkt. De politie doet onderzoek.

Burgemeester Maarten Offinga: “Na ons besluit is er veel gebeurd en gezegd. Mensen hebben hun zorgen en aandachtspunten aan ons duidelijk gemaakt. Je kunt van alles  vinden van het opvangen van Oekraïense vluchtelingen op deze plek. Ik vind ook het recht op demonstratie een groot goed en heb daarvoor ruimte geboden. Maar vernieling en brandstichting gaat veel te ver.”

Het college van B&W neemt de gebeurtenissen van vannacht hoog op.

Maarten Offinga: “Ik wacht het politieonderzoek af, maar alles wijst op brandstichting. Als het waar is dat mensen die tegen de komst van Oekraïense vluchtelingen zijn de mensen die rond De Wegwijzer wonen in gevaar brengen door brand te stichten, vind ik dat onacceptabel. Ik snap dat de buurt erg geschrokken is en maak mij zorgen over wat dit met de direct omwonenden doet. Hun veiligheid heeft voor mij de hoogste prioriteit. Ik neem in overleg met politie en justitie dan ook direct maatregelen. Dat betekent ook dat we de door demonstranten versperde toegang tot het gebouw in het kader van de veiligheid weer openstellen.”

De burgemeester doet een dringende oproep: “Laten we met elkaar de rust bewaren. Vernieling of brandstichting is nooit een oplossing. Degenen die dit gedaan hebben, moeten zich goed realiseren dat zij met dit soort acties vooral de buren van De Wegwijzer raken. Wij zwichten niet voor vernieling of brandstichting door een groep tegenstanders. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om Oekraïense vluchtelingen een goed onderkomen te bieden. Ik hoop dat de inwoners van Schuinesloot ondanks deze gebeurtenissen net als wij de Oekraïense vluchtelingen een warm en veilig welkom willen bieden. Onze handreiking aan een ieder om hierover met elkaar in gesprek te gaan, blijft staan.”

Ook de gemeenteraad van Hardenberg keurt deze actie af. “Dit is onacceptabel. Verschillen van inzicht kunnen en mogen er zijn, maar dit soort acties keuren wij af en horen niet thuis in onze gemeente. We zijn een ruimhartige samenleving en willen er zijn voor mensen in nood. Wij hebben daarin, zoals vele andere gemeenten, een plicht en we moeten als gemeente onze bijdrage leveren.”

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.