Bungalowpark De Roskamp in Loozen wordt noodopvanglocatie voor asielzoekers

De gemeente Hardenberg gaat zes maanden lang maximaal 100 asielzoekers en statushouders opvangen in Bungalowpark De Roskamp in Loozen. Dat heeft het college van B&W besloten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft afspraken gemaakt met de eigenaar van het park. En richt het bungalowpark in als tijdelijke noodopvanglocatie. Hiermee voldoet de gemeente Hardenberg aan de landelijke opdracht om op korte termijn noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen.

In Nederland is een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Daarom moet elke Veiligheidsregio in Nederland 450 noodopvangplekken voor asielzoekers regelen. Deze plekken worden over de gemeenten in de Veiligheidsregio verdeeld. Dit betekent dat de gemeente Hardenberg voor 86 noodopvangplekken zorgt. Het gaat dan om een tijdelijke opvanglocatie waar asielzoekers onderdak, een bed en basisvoorzieningen krijgen.

“We nemen onze verantwoordelijkheid in deze vluchtelingencrisis”

Burgemeester Maarten Offinga: “We hebben te maken met een vluchtelingencrisis. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of in hun eigen land vervolgd of onderdrukt worden zoeken een veilig onderkomen. Als gemeente nemen we al jarenlang onze verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te vangen. De nood is nu hoog, daarom moeten we nu snel extra opvangplekken regelen. Ook daarin nemen we onze verantwoordelijkheid en zijn we op zoek gegaan naar een geschikte plek om asielzoekers een op een goede manier tijdelijk op te vangen.

Bungalowpark De Roskamp is geschikt en direct beschikbaar voor noodopvang

Bungalowpark De Roskamp in Loozen is direct beschikbaar en biedt plek aan maximaal 100 mensen. Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig. Er zijn meerdere ruimtes zijn zodat de mensen voldoende privacy hebben. Er zijn ook gezamenlijke ruimtes. Verder is er voldoende ruimte rond het park.

Het COA gaat gedurende zes maanden 100 asielzoekers en statushouders opvangen

De gemeente Hardenberg, het COA en de eigenaar van het park hebben afspraken gemaakt om het bungalowpark in de komende zes maanden te gebruiken als noodopvanglocatie voor maximaal 100 mensen. Het COA wil de locatie zo snel mogelijk in gebruik nemen.

De opvang op deze plek kan na een positieve evaluatie met nog eens zes maanden verlengd worden. Daarvoor is wel een besluit van het college van B&W nodig en er moet nog steeds sprake zijn van een crisissituatie.

Het COA zorgt voor het dagelijks beheer en de begeleiding van de asielzoekers/statushouders.

Eén van de afspraken is dat op het bungalowpark alleen kansrijke asielzoekers en statushouders worden opgevangen. Op deze tijdelijke opvanglocaties worden geen overlastgevende asielzoekers uit veilige landen opgevangen.

Het park heeft nu een recreatieve bestemming. Om het park te gebruiken als noodopvanglocatie is een vergunning nodig. De gemeente verwacht de vergunning op korte termijn te verlenen.

De omwonenden van het bungalowpark zijn door de gemeente geïnformeerd.

Opvang van vluchtelingen in de gemeente Hardenberg

De opdracht om noodopvangplekken te regelen staat los van de opvang van asielzoekers in het azc Hardenberg. De gemeente Hardenberg vangt al sinds 2016 700 asielzoekers op in het asielzoekerscentrum (azc) Hardenberg. Het azc blijft nog tot 2026 in Hardenberg.

Daarnaast vangt de gemeente Oekraïense vluchtelingen op in gemeentelijke opvanglocaties.

Beroep op de samenleving

Maarten Offinga: “Door de vluchtelingencrisis krijgt Hardenberg er enkele honderden inwoners bij. Deze mensen verdienen onze zorg en aandacht. Als gemeente regelen we de basisvoorzieningen. Maar er is meer nodig. Ik doe een beroep op de samenleving om betrokken te zijn en te blijven en deze mensen een warm welkom te bieden. Want in Hardenberg doet iedereen mee. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat deze crisis nog niet voorbij is. Er komt nog meer op ons af. Laten we dat als samenleving met elkaar oppakken.”

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.