BOSS = Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten

Elkaar ontmoeten en samen bewegen, spelen en sporten. Dat zou iedereen moeten kunnen. Als gemeente Hardenberg, zien we onze openbare ruimte als een plek waar álle inwoners welkom zijn. We richten ons vanaf nu dus niet alleen meer op kinderen. Maar kijken wat de verschillende gebruikers van de buitenruimte nodig hebben. En ontwikkelen plekken die elkaar aanvullen.

Door een vragenlijst, en rondgangen met basisschoolleerlingen weten we hoe inwoners van de gemeente Hardenberg de buitenruimte (willen) gebruiken. Zo dachten al veel inwoners met ons mee bij het opstellen van het Buitenruimteplan. De komende periode organiseren we per wijk of buurt inloopmomenten. U wordt uitgenodigd zodra uw buurt of wijk aan de buurt is. Denkt u mee?

Kijk voor meer informatie op www.hardenberg.nl/boss

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.