Andere vergaderstructuur voor gemeenteraad Hardenberg

Vanaf januari vergadert de gemeenteraad volgens het BOB-model. BOB staat voor beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. Belangrijkste wijzigingen zijn: de raadsvergaderingen gaan naar 1x per 3 weken. We introduceren een ‘beeldvormende sessie’ en een ‘hamerraad’. En de informatiebijeenkomsten worden openbaar. De vaste avond blijft hiervoor de dinsdagavond.

Waarom BOB?

De raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft vorig jaar gekeken naar de manier van vergaderen en wat daaraan te verbeteren. Het doel van de wijzigingen is om als raad eerder betrokken te worden bij onderwerpen, meer ruimte te bieden voor participatie van de samenleving en gebruik te maken van de kennis in de samenleving.

Raadsvergadering en oriënterende ronde 1x per 3 weken

De raad vergaderde altijd 1x per 2 weken. Dat wordt 1x per 3 weken. Door minder vaak te vergaderen, komen er meer mogelijkheden voor andere bijeenkomsten.

Hamerraad

Om besluiten op tijd te nemen introduceert de raad een ‘hamerraad’. Dit is een speciale raadsvergadering voor onderwerpen die de gemeenteraad niet meer hoeft te bespreken. Een hamerraad duurt maximaal 15 minuten. En kan als het nodig is gepland worden voorafgaand aan een vergadering of informatieve bijeenkomst.

Ongeveer 6x per jaar een 'beeldvormende sessie'

De beeldvormende sessie is de eerste 'B' uit het BOB-model. Met een beeldvormende sessie wil de raad meer te weten komen over een bepaald onderwerp van experts, inwoners en organisaties.

De agendacommissie van de raad bepaalt over welk onderwerp een beeldvormende sessie wordt gehouden. De raad nodigt dan inwoners, ondernemers, organisaties of experts uit om te praten over dat onderwerp. De beeldvormende sessies zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd.

Informatiebijeenkomsten worden openbaar

Tijdens informatiebijeenkomsten krijgen raadsleden informatie van het college en/of ambtenaren over een onderwerp. Vanaf januari zijn deze bijeenkomsten openbaar.

Geïnteresseerden kunnen bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. Zij nemen niet deel aan het gesprek. Maar kunnen voor of na de bijeenkomst contact zoeken met raadsleden. De informatiebijeenkomsten zijn in het gemeentehuis en worden niet online uitgezonden. De openbare informatiebijeenkomsten kondigen we aan in de Toren en via de planner in het raadsinformatiesysteem.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.