Aanvragen bijdrage voor amateurkunstverenigingen

Amateurkunst is in de gemeente Hardenberg belangrijk. Daarom bieden we de subsidie Amateurkunst. Misschien heeft u hier al een bericht over gehad. Heeft u nog geen bericht ontvangen? Doe de aanvraag dan op onze website.

Er zijn veel verenigingen voor beeldende kunst, architectuur, muziek, dans, zang, theater, toneel, woordkunst of mediakunst. Deze verenigingen geven regelmatig concerten, voorstellingen of organiseren een tentoonstelling.

Subsidie Amateurkunst

Kunst en cultuur is voor de gemeente belangrijk. Organisaties kunnen nu een geldbedrag aanvragen (subsidie). Amateurkunstverenigingen die in 2023 ook een bedrag ontvingen, hebben een mail van de gemeente gehad. Hierin staat hoe u het bedrag voor 2024 aanvraagt.

Subsidie aanvragen

Heeft u geen bericht van ons gekregen? Dan kunt u de bijdrage aanvragen op www.hardenberg.nl/subsidieloket, bij subsidie Amateurkunst. U kunt de subsidie tot en met 15 april 2024 aanvragen.

Voorwaarden

  • Om een bedrag te krijgen moet uw amateurkunstvereniging tenminste 2 jaar bestaan. Ook de jaren voor een fusie kunt u meetellen.
  • De activiteiten die de vereniging uitvoert moeten voor het grootste deel in de gemeente Hardenberg zijn.
  • De activiteiten moeten passen binnen de gemeente.
  • Activiteiten binnen een geloofsgemeenschap vallen niet onder de subsidie.

Zo berekenen wij de bijdrage

Voor 2024 is er maximaal bedrag van € 28.957 beschikbaar. Heeft u recht op een bijdrage? Dan krijgt u een bedrag van € 250, en een bedrag voor ieder persoon die lid is van de vereniging. Het bedrag dat u voor een lid ontvangt, is niet ieder jaar hetzelfde.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.