Nieuwe aanwinsten

Naast gemeentelijke archieven bestaat de collectie die we beheren ook uit archieven van instellingen en personen, zoals bedrijfsarchieven, kerkelijke archieven, familiearchieven en verenigingsarchieven.

Deze archieven zijn in het verleden geschonken of in bewaring gegeven. Om de bestaande collectie te verbreden en te verdiepen is het Gemeentearchief voortdurend op zoek naar interessante aanvullingen. De interesse gaat daarbij met name uit naar archieven:

  • van bedrijven en personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het huidig grondgebied van de gemeente Hardenberg of directe omgeving;
  • die een belangrijke aanvulling vormen op de huidige archieven;
  • die onderdelen van de lokale samenleving belichten;
  • waarover in de overheidsarchieven nauwelijks of geen informatie te vinden is.

Beoordelen en afspraken

Dit betekent echter niet dat elk aangeboden archief in het Gemeentearchief kan worden opgenomen. Aangeboden archieven worden beoordeeld of ze voldoen aan de gestelde criteria. Hierna worden afspraken gemaakt over conservering, ontsluiting en het eventueel vernietigen of retourneren van overtollige bescheiden.

Overdragen en aanbieden

Het overdragen van het archief aan het Gemeentearchief is kosteloos.

Voor het aanbieden van een collectie kunt u contact opnemen met het Hardenbergs Archief.