Tweede werksessie over parkeren centrum Hardenberg op 11 september

donderdag 29 augustus 2019 07:44

De tweede werksessie over parkeren in het centrum van Hardenberg vindt plaats op woensdagavond 11 september 2019. Tijdens deze sessie worden de eerste uitkomsten van de onderzoeken naar het parkeren in het centrum besproken. Ook wordt een eerste koers richting een aantal scenario's bepaald. Aanmelden voor de werksessie is nog mogelijk tot 6 september.

Voor de zomervakantie is tijdens een eerste werksessie nagedacht en gesproken over de evaluatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg. De evaluatie richt zich op betaald parkeren, parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen.

Deze zomer zijn in het centrum van Hardenberg op meerdere momenten tellingen uitgevoerd naar het aantal bezette en nog beschikbare parkeerplaatsen. Onder bezoekers van het centrum en vakantiegangers op campings zijn enquêtes gehouden.

Resultaten
Tijdens de tweede werksessie op 11 september komen de resultaten van deze onderzoeken aan de orde. Op basis van de informatie die er op dat moment ligt, wordt samen met de deelnemers een eerste koers richting een aantal scenario's bepaald. Wat betekenen de uitkomsten van de onderzoeken? Welke knelpunten zijn het belangrijkst? Wat zijn de gevolgen van oplossingsrichtingen?

De tweede werksessie is bedoeld voor bewoners van het centrum van Hardenberg en voor vertegenwoordigers van ondernemers, organisaties of instellingen in het centrum. De werksessie begint op 11 september om 19.00 uur in Theater de Voorveghter aan het Badhuisplein in Hardenberg.

Aanmelden
Inwoners en partijen die al hebben aangegeven mee te willen denken, hebben een uitnodiging ontvangen voor de werksessie. Belangstellenden die alsnog mee willen denken, kunnen zich nog tot 6 september melden door een e-mail te sturen naar parkeren@hardenberg.nl of door te bellen naar 14 0523.

Vervolg
Na de tweede werksessie wordt in het laagseizoen een tweede parkeertelling uitgevoerd. Ook volgt nog enquête onder alle inwoners van de gemeente Hardenberg.

Als alle resultaten van het parkeeronderzoek in het najaar bekend zijn, worden tijdens een derde werksessie maximaal drie scenario's gemaakt voor parkeren in het centrum van Hardenberg. Deze scenario's worden aan het gemeentebestuur voorgelegd.

De evaluatie van het parkeren wordt nog dit jaar afgerond. Dit leidt tot een nieuw en geactualiseerd parkeersysteem dat klaar is voor de toekomst. Naar verwachting is het nieuwe parkeersysteem in 2021 in werking.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.