Verbod om water te halen uit openbare vijvers

vrijdag 05 juli 2019 09:42

Door de aanhoudende droogte en warmte, kan de kwaliteit van het water in vijvers verminderen. Omdat het belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden, heeft waterschap Vechtstromen per direct een verbod ingesteld om water te halen uit vijvers in de bebouwde kom.

In het beheergebied van waterschap Vechtstromen is het al op diverse plekken niet toegestaan water uit sloten of grondwater te gebruiken om te sproeien. Vooral in het zuiden van het gebied speelt dit.

Onttrekkingsverbod vijvers bebouwde kom
Water wordt soms gehaald uit vijvers binnen stedelijk gebied. Dit gebeurt meestal met grote tankauto’s. Hierdoor daalt het waterpeil in die vijver, neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op massale vissterfte. Vandaar dat het vanaf 3 juli 2019 voor de vijvers in stedelijk gebied een zogenoemd onttrekkingsverbod is ingesteld.

Toezicht
De medewerkers van het waterschap controleren het naleven van het onttrekkingsverbod. Ziet u toch dode vogels of vissen in een vijver? Dan kunt u dit melden bij het waterschap. Het telefoonnummer is 088 220 33 33. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd.

Meer informatie over de droogte is te vinden op www.vechtstromen.nl/droogte

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.