Sluizen bij Mariënberg en Junne geopend

woensdag 17 juli 2019 09:23

Donderdag 11 juli werden de nieuwe sluizen in de Vecht, bij Mariënberg en Junne, geopend. Hiermee is de Vecht na ruim 100 jaar weer te bevaren vanaf de Duitse grens tot het Zwarte Water bij Zwolle.

Het geluid van de scheepshoorn van de ‘Vidrus’ (de oude naam van de Vecht) markeert het moment waarop de sluisklep van sluis Mariënberg zich opent voor de boot, met daarin de bestuurders van provincie, gemeenten en waterschap. Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen staat samen met gedeputeerde Bert Boerman van Provincie Overijssel, wethouders Alwin te Rietstap (Hardenberg) en Bart Jaspers Faijer (Ommen) en Wim Stegeman (heemraad waterschap Vechtstromen, stil bij de samenwerking rondom de bouw van de sluizen en het belang van deze sluizen. Het kunstwerk Zieleschepen van kunstenaar Cornelius Rogge wordt meteen nadat de Vidrius de sluis is gepasseerd, onthuld. Het kunstwerk bij de sluis van Mariënberg maakt deel uit van het project Kunstwegen, een lint van kunstwerken langs de Vecht, van Nordhorn tot Zwolle.

De realisatie van de sluizen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel via het programma Ruimte voor de Vecht. Hierin werken dertien partners samen om de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoog water, ontwikkeling en ontsluiting van de natuur in het Vechtdal. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.

De sluizen zijn in het vaarseizoen 7 dagen per week te gebruiken tussen 9.00 en 17.00 uur. Alle informatie over varen op de Vecht is te vinden op www.vechtstromen.nl/varenopdevecht.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.