Locatie nieuwbouw scholen De Krim bij toekomstig MFA

maandag 29 juli 2019 11:19

Nieuwbouw bij de multifunctionele accommodatie (MFA) in De Krim is de beste plek voor de CBS De Bron en OBS De Klimop. Dit blijkt uit het recent gehouden locatieonderzoek. De locatie aan de Beukenlaan heeft voldoende ruimte om ook de scholen op die plek te realiseren.

De gebouwen van CBS De Bron en OBS De Klimop in De Krim zijn in 2021 toe aan nieuwbouw. Dit staat in het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs van de gemeente. “We zijn blij dat de beide basisscholen graag samen in één gebouw willen. Dit ondersteunen we als gemeente van harte, omdat het goed is voor de kwaliteit van het onderwijs in De Krim. Door de samenwerking zijn de scholen beter voorbereid op de toekomst en kunnen ze goed inspelen op veranderingen”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “Samen met alle voorzieningen in de MFA zorgt het voor contact tussen inwoners en dat is goed voor de leefbaarheid van De Krim .”

MFA beste locatie
De locatie van de nieuwe MFA aan de Beukenlaan kwam als beste optie uit de bus. Omdat deze in de buurt van woningen ligt waar de meeste kinderen vandaan komen, goed bereikbaar is en voorzieningen zoals de bibliotheek en sporthal in en nabij de MFA komen. Daarnaast is vestiging van de scholen bij de MFA ook een wens vanuit het dorp.

Onderzoek meerdere locaties
In totaal zijn 5 locaties onderzocht voor de nieuwbouw. Bij de MFA aan de Beukenlaan, de huidige locaties van CBS De Bron aan de Prins Bernhardstraat en OBS De Klimop aan de Marsstraat, bij het korfbalveld aan de Jupiterstraat en bij dorpshuis De Planeet.

De komende periode wordt een programma van eisen opgesteld voor de nieuwbouw op de MFA-locatie in samenwerking met de scholen en plaatselijk belang.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.