Gemeente vraagt extra aandacht voor 75 jaar bevrijding

woensdag 17 juli 2019 09:32

In 2020 viert heel Nederland 75 jaar vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de provincie Overijssel organiseren tijdens het lustrumjaar naast 4 en 5 mei diverse extra projecten. Ook in de gemeente Hardenberg wordt er toegewerkt naar ’75 jaar vrijheid’. In 2020 streeft de gemeente ernaar dat er gedurende het gehele jaar activiteiten plaatsvinden die in het teken staan van bevrijding en vrijheid.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Vanwege dit lustrumjaar wil de gemeente Hardenberg extra aandacht schenken aan het herdenken van onder andere de Tweede Wereldoorlog en het vieren van onze vrijheid. Dit wil de gemeente samen met de Hardenbergse samenleving doen in de vorm van activiteiten en publiciteit op meerdere momenten in 2020. “Samen willen we een mooi en gevarieerd programma ontwikkelen voor 75 jaar bevrijding. We hopen dat er veel initiatieven ontstaan vanuit de samenleving”, licht burgemeester Peter Snijders toe.

Verzamelpunt
Om extra aandacht te vragen voor 75 jaar bevrijding worden er meerdere bijeenkomsten gehouden met diverse partijen die voornemens zijn iets te organiseren. Als er plannen zijn, dan hoort de gemeente dit graag. Neem dan contact op met de mensen die achter de schermen al druk bezig zijn met de voorbereidingen via 75jaarvrijheid@hardenberg.nl. Op
www.hardenberg.nl/75jaarvrijheid komt alle informatie te staan.Dit wordt gedurende de komende periode het verzamelpunt voor alle ideeën, suggesties en contactinformatie.

Financiële bijdrage aanvragen voor 1 september 2019
De gemeente Hardenberg biedt de mogelijkheid aan verenigingen en organisaties om voor projecten of initiatieven in het kader van 75 jaar bevrijding een aanvraag te doen. In totaal stelt de gemeente € 20.000 beschikbaar, ook vanuit de provincie wordt nog een bijdrage verwacht. ”Door het aanbieden van een financiële bijdrage willen we als gemeente initiatieven en projecten die de betekenis van de Tweede Wereldoorlog verbeelden of vertellen ondersteunen en stimuleren”, aldus burgemeester Peter Snijders. “We proberen daarbij ook aan te sluiten op initiatieven in Nederland en Overijssel in het bijzonder.” Aanmelden kan tot 1 september 2019, zodra alle aanvragen binnen zijn zullen deze door de gemeente worden beoordeeld. Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/75jaarvrijheid.nl

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.