College van B&W bezoekt Baalder en Oud Baalder

maandag 01 juli 2019 09:56

Op vrijdag 28 juni bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan Baalder en Oud Baalder.

Om 9.00 uur werd het college ontvangen door het bestuur van wijkvereniging Baalder in de wijkboerderij. Voorzitter Bert Stoeten gaf een uiteenzetting van alle activiteiten die plaatsvinden in de wijkboerderij. Albert Nibourg gaf middels een presentatie aan wat de wensen voor de toekomst zijn. De grootste wens is een nieuw wijkgebouw met meer mogelijkheden voor diverse bewonersgroepen.

Vervolgens werd tijdens een rondrit op de fiets een aantal verkeerssituaties onder de aandacht gebracht die volgens de wijkvereniging de nodige aandacht verdienen. In het bedrijfsverzamelgebouw aan de Gramsbergerweg werd een korte stop ingelast waar de mogelijkheid was om met ondernemers in gesprek te gaan.

Daarna werd Oud Baalder bezocht. Voorzitter van Plaatselijk Belang Oud Baalder Vincent van Olst heette het college van harte welkom. Na een korte boottocht op de Vecht werd koers gezet naar de uiterwaarden waar het college met het Plaatselijk Belang in gesprek ging over de plannen voor natuur-inclusieve landbouw in de uiterwaarden. Dit is onderdeel van het plan Ruimte voor de Vecht.

Burgemeester Snijders bedankt de beide besturen voor hun hartelijke ontvangst en voor de gesprekken waarin duidelijk werd dat er in gebieden die zo dicht bij elkaar liggen hele verschillende vraagstukken spelen.

Het college van B&W bezoekt op 27 september een bedrijventerrein. Het eerstvolgende bezoek aan een kern vindt plaats op 18 oktober. Dan ontvangt Plaatselijk Belang Brucht het college van B&W.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.