Bestemmingsplan woningbouw Gentiaanstraat vastgesteld

maandag 22 juli 2019 09:49

De gemeenteraad van Hardenberg stemde begin juli in met het bestemmingsplan waarmee woningbouw aan de Gentiaanstraat in Dedemsvaart mogelijk wordt gemaakt. Met dit plan wordt opnieuw een deelproject van het Masterplan Centrum Dedemsvaart uitgevoerd.

In de afgelopen jaren is met de uitvoering van het Masterplan Centrum Dedemsvaart gewerkt aan een compleet, compact, comfortabel en duurzaam centrumgebied. De plannen voor het centrum werden in 2008 voor het eerst gepresenteerd. In 2010 ging de schop in de grond.
Als eerste deelgebied onderging de Julianastraat een ware transformatie. Later kregen ook de Wisseling, Marktstraat en Prins Bernhardstraat een nieuwe inrichting. Ook de nieuwbouw van MFC De Baron was onderdeel van het Masterplan.
De grootste verandering vond plaats op en rond de Markt. Hier werden woonwinkelcomplex Hof van Dedem en de Markthal gebouwd. Met de bouw van woonwinkelcomplex Markant en een nieuwe inrichting van het plein was de metamorfose van de Markt af.
Bereikbaarheid en parkeren zijn belangrijke onderdelen van het Masterplan. Naast de parkeerplaatsen op de Markt zijn aan de Mr. Zacharias Tijllaan, Prins Bernhardstraat, Tuinstraat en de Langewijk nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

Concentratie winkels in kernwinkelgebied

Een doel van het Masterplan is dat winkels zich concentreren in het kernwinkelgebied rond de Markt en het zuidelijke deel van de Julianastraat. Gebieden buiten het kernwinkelgebied krijgen een andere functie, zoals wonen of dienstverlening. Dit is nog eens bevestigd in de detailhandelsstructuurvisie die in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Het toewerken naar een compact kernwinkelgebied is ook een van de speerpunten uit het actieplan voor het centrum van Dedemsvaart. Dit actieplan is in 2017 door onder andere ondernemers gemaakt, in samenwerking met partijen als vastgoedondernemers, makelaars en plaatselijk belang.

Subsidie stimulering detailhandel
Ondernemers of pandeigenaren in het centrum van Dedemsvaart kunnen gebruik maken van de subsidieregeling ‘Stimulering Detailhandel Hardenberg’. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied of het wijzigen van de bestemming van een winkelpand buiten het kernwinkelgebied. Meer informatie over deze subsidieregeling staat op www.hardenberg.nl/subsidiedetailhandel.

Laatste deelproject
Het gebied ten noorden van de Gentiaanstraat ligt buiten het kernwinkelgebied en is het laatste deelproject uit het Masterplan Centrum Dedemsvaart dat wordt uitgevoerd. Oorspronkelijk heette het deelproject ‘Julianastraat-Noord’. Volgens het Masterplan wordt dit gebied omgevormd tot woongebied. Dat is mede mogelijk doordat een supermarkt die hier gevestigd was, is verhuisd naar het kernwinkelgebied op de Markt.

Woningbouw in zuidelijke deel
In de afgelopen jaren is gewerkt aan een plan om in het zuidelijke deel van het gebied tussen de Gentiaanstraat, Julianastraat, Hortensiastraat en Zwiersstraat woningen te bouwen. Volgens het plan is hier ruimte voor 26 rijwoningen. De woningen zijn vooral bedoeld voor senioren. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar seniorenwoningen dichtbij het centrum. Het is de bedoeling dat deze woningen projectmatig gebouwd worden door een of meerdere ontwikkelaars. Een deel van de woningen wordt gebouwd door woningcorporatie Vechtdal Wonen en is bedoeld voor sociale huur.
In het pand van de voormalige Jumbo-supermarkt is ruimte voor maximaal 4 nieuwe appartementen. In het gebouw zijn al 3 bestaande appartementen. Het is de bedoeling om ongeveer de helft van het voormalige supermarktpand af te breken. Op die plek ontstaat dan ruimte voor nieuwe woningen. Ook de openbare ruimte in dit gebied krijgt een nieuwe inrichting.

Parkeren in noordelijke deel
De gemeente heeft bij het maken van het plan rekening gehouden met de Aldi-supermarkt en de andere bedrijfspanden. Daarom blijft het noordelijke deel van het gebied achter de supermarkt parkeerterrein. De toegangsweg vanaf de Hortensiastraat wordt opnieuw ingericht, met voldoende ruimte voor bevoorradingsverkeer om te manoeuvreren. Het is de bedoeling dat bij de inrichting van het gebied straks duidelijk is te zien dat het om twee gescheiden gebieden gaat: het zuidelijke deel voor wonen en het noordelijke deel voor parkeren.

Bestemmingsplan
Om de uitvoering van het plan mogelijk te maken, is een bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan is op 2 juli door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 18 juli gedurende zes weken ter inzage. Wanneer in deze periode geen beroep wordt ingesteld tegen het plan, wordt het bestemmingsplan na deze termijn onherroepelijk en kan het bouwrijp maken van het gebied starten.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.