Proef met Stop&Shop zone Europaweg verlengd

vrijdag 14 juni 2019 11:33

De parkeerstrook langs de winkels aan Europaweg in Hardenberg blijft voorlopig een Stop&Shop zone. Het college van B&W heeft besloten de lopende proef te verlengen tot de uitkomsten van de evaluatie/actualisatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg bekend zijn.

In januari 2019 is een proef gestart met een Stop&Shop zone op de parkeerstrook langs de Europaweg in Hardenberg. In deze Stop&Shop zone mag maximaal een half uur worden geparkeerd met een parkeerschijf (blauwe zone). Langer parkeren is hier niet mogelijk.

Evaluatie en actualisatie parkeerbeleid
Inmiddels is de evaluatie van het parkeerbeleid in het centrum van Hardenberg gestart. Deze evaluatie richt zich op het betaald parkeren, het parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen. De evaluatie wordt nog dit jaar afgerond. Mogelijk hebben de uitkomsten van deze evaluatie ook gevolgen voor het parkeren langs de Europaweg.

Proef Stop&Shop verlengd
Het college van B&W heeft, alles afwegende, besloten de proef met de Stop&Shop zone te verlengen tot de uitkomsten van de evaluatie/actualisatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg bekend zijn. Met het verlengen van de proef wil het college verwarring bij consumenten voorkomen, bijvoorbeeld doordat in relatief korte tijd opnieuw een verandering plaatsvindt in het parkeren langs de Europaweg.
Ook wil het college de ervaringen met de Stop&Shop zone aan de Europaweg als input gebruiken voor de evaluatie en actualisatie van het parkeerbeleid.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.