Informatiebijeenkomst snippergroen Slagharen

maandag 03 juni 2019 08:55

Over de verkoop of verhuur van snippergroen in Slagharen houdt de gemeente Hardenberg op donderdag 6 juni 2019 een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst wordt van 19.00 tot 20.00 uur gehouden in zaal Ome Dries aan de Anton Geerdesplein 4-5 in Slagharen.

Kleine groenstroken zonder duidelijke functie die versnipperd over buurten liggen, worden ook wel 'snippergroen' genoemd. De gemeente Hardenberg wil duidelijke eigendoms- en gebruiksafspraken maken met bewoners rondom deze groenstroken.

Daarom is in 2010 snippergroenbeleid vastgesteld. In dit beleid zijn de voorwaarden vastgelegd op basis waarvan bewoners van aanliggende percelen stroken snippergroen in eigendom of gebruik kunnen krijgen.

Brief met aanbieding
De gemeente Hardenberg heeft in beeld gebracht welke snippergroenpercelen in Slagharen in aanmerking komen voor verkoop of verhuur. De komende maanden kunnen inwoners die snippergroen in gebruik hebben of die naast een perceel snippergroen wonen, een brief met aanbieding van de gemeente Hardenberg verwachten.

Om inwoners van Slagharen bij te praten over het snippergroenbeleid en het proces zoals dat de komende maanden in Slagharen wordt gevolgd, houdt de gemeente Hardenberg op donderdag 6 juni 2019 een informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond wordt het snippergroenbeleid toegelicht. De uitleg start om 19.00 uur; vanaf 18.45 uur is de zaal geopend. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg.

Meer informatie over snippergroen leest u op www.hardenberg.nl/snippergroen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.