Ida Oostmeijer wordt gemeentesecretaris van Hardenberg

maandag 03 juni 2019 11:26

Ida Oostmeijer start op 1 september 2019 als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Hardenberg. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met haar benoeming.

Na een zorgvuldige procedure heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om mevrouw Ida Oostmeijer per 1 september 2019 te benoemen als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Hardenberg.

Als hoogste ambtenaar wordt zij de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast geeft ze samen met de directeur bedrijfsvoering leiding aan de ambtelijke organisatie. Ook is ze verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie met het bestuur en de opgaven waar de gemeente voor staat. 

Wereldbaan
Ida Oostmeijer is 58 jaar, getrouwd en woont in Emmen. Ze is sinds 2015 in dienst bij de gemeente Emmen als algemeen directeur/gemeentesecretaris. Daarvoor heeft ze vijf jaar gewerkt bij de gemeente Assen. Eerder werkte ze onder andere bij de gemeenten Meppel en Achtkarspelen en bij de provincies Drenthe en Groningen. Ze begon haar loopbaan als P&O-adviseur. Ida is ook lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. 

Ida Oostmeijer: "Voor mij is de functie van directeur/secretaris een wereldbaan. De mooiste baan die je kunt hebben: het beste van twee werelden komt daarin samen. Mijn liefde voor het P&O-vak, maar ook mijn belangstelling voor de politiek-bestuurlijke wereld. Voor mij is het belangrijk dat die twee werelden ook daadwerkelijk samenkomen. In Emmen is de balans wel heel erg verschoven naar de bestuurlijke kant. In Hardenberg hoop ik dat die balans er weer wat nadrukkelijker is."

Ruime ervaring
Het college van burgemeester en wethouders is blij met de benoeming. Volgens burgemeester Peter Snijders past Ida Oostmeijer perfect in het profiel: "We staan de komende jaren voor genoeg mooie uitdagingen. We kunnen onze ambities alleen realiseren met een sterke organisatie die omgevingsgericht is. De doorontwikkeling van onze organisatie is dan ook een belangrijke prioriteit. Daarom zochten we een stevige en ervaren gemeentesecretaris."

"Die hebben we gevonden in de persoon van Ida Oostmeijer. Ze heeft ruime ervaring als gemeentesecretaris en haar sporen verdiend op het gebied van organisatieontwikkeling. We zijn blij dat we Ida aan boord kunnen halen zodat zij samen met ons, de gemeenteraad, onze medewerkers en de samenleving verder kan bouwen aan de toekomst van Hardenberg."

De gemeenteraad van Hardenberg en de ambtelijke organisatie zijn inmiddels geïnformeerd over de benoeming.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.