Bestrijden van de eikenprocessierups

woensdag 12 juni 2019 12:40

Eikenprocessierupsen zitten in de maanden mei, juni en juli in een groot aantal eikenbomen. In deze drie maanden vervelt de rups een aantal keer. Op dit moment zit de eikenprocessierups in het laatste stadium van vervellen - het stadium dat zorgt voor de meeste overlast. Dat betekent dat de gemeente is gestart met het bestrijden van de rupsen en de nesten weg kan laten zuigen.

Er zijn al veel meldingen binnen gekomen van gemeentelijke bomen waar zich een eikenprocessierups in bevindt. De gemeente inspecteert alle gemelde locaties en stuurt de bestrijdingsdienst op pad om nesten weg te zuigen. Dat gebeurt op locaties waar het risico het grootst is. De teller staat nu op 109 bomen. Op deze locaties worden de nesten weggezogen.

Alertheid
De harde wind en vele regen van begin juni kunnen ervoor gezorgd hebben dat de brandharen van de eikenprocessierups uit de boom zijn gewaaid en op de grond, in de lucht of in de struiken terecht zijn gekomen. Het is dus zaak om alert te blijven!

Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook uw kleren, het liefst op 60 °C. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken.

Bekijk de flyer voor meer informatie over de eikenprocessierups.

Melding maken
Wilt u een melding maken van een eikenprocessierups in een gemeentelijke boom? Ga naar het meldingsformulier om de locatie door te geven.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.