Afspraken over gebruik van de haven in Hardenberg

donderdag 27 juni 2019 14:16

Op verzoek van omwonenden, watersporters en belangengroepen is in een havenreglement vastgelegd wat wel en niet mag in de haven Hardenberg. In het havenreglement is ook geregeld dat vaarrecreanten het ligplaatstarief eenvoudig kunnen betalen met een app.

Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen naar verwachting steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Om ervoor te zorgen dat de bootjes kunnen aanleggen en dat de vaarrecreanten Hardenberg kunnen bezoeken wordt de capaciteit van de haven in het centrum uitgebreid. Dat gebeurt dit jaar met tijdelijke drijvende steigers.

Een plan om de haven vanaf 2020 te optimaliseren en uit te breiden met extra ligplaatsen wordt verder uitgewerkt. Dat plan is samen met omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers gemaakt. In de gesprekken met deze groepen kwam ook naar voren dat er op dit moment te weinig is geregeld rondom de haven. De omwonenden en betrokkenen zien hiervoor graag duidelijke regels.

Havenreglement
De gemeente is hiermee aan de slag gegaan en heeft een havenreglement opgesteld.
Hierin staat wat wel en niet mag in de haven. In de haven zijn plekken aangewezen voor passanten, voor verhuur van boten en/of kano’s en seizoenplaatsen. In het havenreglement staat hoe men een plek in kan nemen en hoe men in aanmerking kan komen voor een verhuur- of seizoenplaats.

Ligplaatsgeld
In het reglement is ook geregeld dat er ligplaatsgeld wordt geïnd. Dat is nodig om het wisselen van boten te stimuleren. Het tarief voor een nacht bedraagt € 1,25 per strekkende meter bootlengte. Vaarrecreanten kunnen voor betaling gebruik maken van de Blue Wate App. De gemeente gebruikt het geïnde ligplaatsgeld voor het beheer van de haven.

Het havenreglement treedt direct in werking. De gemeente neemt contact op met booteigenaren wiens boot in de haven ligt over het betalen van ligplaatsgeld.
Nadat de haven in Hardenberg geoptimaliseerd en uitgebreid is, wordt het havenreglement opnieuw tegen het licht gehouden.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.