Aanmaning bedrag aanslag gemeentelijke belastingen

maandag 24 juni 2019 14:39

U heeft een aanmaning gekregen omdat het bedrag van de aanslag van de gemeentelijke belastingen nog niet is voldaan. De aanslag is 28 februari verstuurd en het bedrag moest voor 31 mei betaald zijn (alleen als u geen automatische incasso heeft of een betalingsregeling).

U heeft een aanslag ontvangen op 28 februari. De aanslag  is per post of via de berichtenbox van mijnoverheid.nl verstuurd.

Hoe kan ik alsnog betalen?

Wij willen u vragen om het bedrag zo snel mogelijk over te maken. Indien het niet lukt om het bedrag in één keer te betalen dan kunt u hiervoor een betalingsregeling aanvragen.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u ons hiervoor bellen via 14-0523.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.