Ontvang stimuleringsprijs van maximaal 5.000 euro

woensdag 29 mei 2019 09:57

Stichting Program en Aspergeboerderij Het Nijenhuis heeft afgelopen januari van Platform Gastvrij Hardenberg een stimuleringsbijdrage van elk € 5.000 ontvangen voor hun projecten ‘Cultuurhistorische borden’ en ‘Het Witte goud uit het Oosten’. Het platform wil hier een vervolg aan geven. Van 24 april tot 5 juni 2019 wordt de stimuleringsregeling opnieuw opengesteld.

De voorwaarden die hiervoor gelden zijn:

Het idee wordt ingediend door een rechtspersoon.

Het idee wordt samen met minimaal 2 partijen binnen de vrijetijdssector nader uitgewerkt en uitgevoerd.

De uitvoering draagt bij aan de versterking van de vrijetijdseconomie van Hardenberg.

Het idee past binnen de uitgangspunten van de lange termijn agenda 'Gastvrij Hardenberg'.

Het idee is geschikt om (later) op aan te haken door andere partijen.

Hebt u een initiatief of idee dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden? Dan nodigt het platform u uit om uw initiatief of idee in te dienen. Tot 5 juni 2019 kunt u uw idee indienen bij Platform Gastvrij Hardenberg via gastvrijhardenberg@hardenberg.nl 

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.