Inloopbijeenkomst Rheezermaten op 13 mei

donderdag 09 mei 2019 09:03

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Vechtdal. Voor het project Rheezermaten is het ontwerp gereed en is het (project)plan uitgewerkt. Dit ligt vanaf 18 april voor zes weken ter inzage. Op 13 mei vindt er een inloopbijeenkomst plaats om u te informeren over de plannen en eventuele vragen te beantwoorden.

In het gebied Rheezermaten worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Er worden nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur zoals stroomdalgraslanden.

Inloopbijeenkomst
Wij nodigen u van harte uit om op 13 mei tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen bij Restaurant De Rheezerbelten aan de Grote Beltenweg 1b in Hardenberg.

De verschillende partijen die betrokken zijn bij het project staan u graag te woord.

Ter inzagelegging
De plannen voor Rheezermaten worden door samenwerking van betrokken overheden gelijktijdig ter inzage gelegd in de periode van 18 april tot en met 29 mei 2019.

In deze periode kan een zienswijze worden ingediend op de plannen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.