Geen paasvuren in verband met aanhoudende droogte

woensdag 17 april 2019 11:54

Door aanhoudende droogte in de natuur is er op dit moment in Overijssel een verhoogde kans op natuurbranden. Een (natuur)brand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden. Daarom heeft veiligheidsregio IJsselland alertheidsfase 2 afgegeven.

Dit is de hoogste staat van alertheid. De gemeente Hardenberg is vanwege de veiligheidsrisico’s genoodzaakt om alle ontheffingen voor paasvuren die in het weekend van 21 en/of 22 april 2019 gepland staan, in te trekken.

Er mogen aankomend weekend dus geen paasvuren ontstoken worden. Dit geldt voor de gehele gemeente Hardenberg en voor alle ontheffingen die de gemeente heeft uitgegeven. Gelet op het aantal paasvuren waarvoor in de gemeente ontheffingen zijn aangevraagd is het niet mogelijk om per paasvuur preventieve maatregelen te nemen.

Paasvuur op een later moment ontsteken
In de schriftelijke toewijzing van de ontheffing staan een aantal voorwaarden, waaronder ook dat het verboden is om van de ontheffing gebruik te maken bij extreme droogte (fase 2). Plaatselijk Belangen en buurtverenigingen die een stookvergunning toegewezen hebben gekregen, krijgen persoonlijk bericht dat paasvuren niet ontstoken mogen worden op 21 en 22 april 2019.

Als de weersomstandigheden verbeteren en veiligheidsregio IJsselland fase 1 weer in werking stelt, mag het paasvuur in principe twee weken na Pasen alsnog ontstoken worden.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.