College van B&W bezoekt Gramsbergen

vrijdag 12 april 2019 15:01

In het kader van de maandelijkse werkbezoeken heeft het college van burgemeester en wethouders op vrijdag 12 april een werkbezoek gebracht aan Gramsbergen.

Om 9.00 uur werd het college ontvangen door het bestuur van Stadsbelang Gramsbergen e.o. in MFC De Binder. Voorzitter Jankien Krommendijk heette het college van harte welkom. Na een voorstelrondje werd onder andere gesproken over de toekomstvisie van Gramsbergen en welke zaken vanuit de toekomstvisie op dit moment worden opgepakt. Dat zijn bijvoorbeeld het samenstellen van een stadsgids, het gezamenlijk gebruik van materialen door verenigingen, verbindingen leggen tussen verenigingen, het bestrijden van eenzaamheid en activiteiten voor de jeugd tot 18 jaar.

Henriette Vasse, voorzitter van de stichting die het dorpshuis beheert, vertelde over de zaken waarmee de stichting te maken heeft gekregen sinds de komst van het nieuwe MFC De Binder. Op dit moment is alles op orde en loopt het heel goed: de zalen zijn meestal bezet en alle ruimtes zijn verhuurd. De stichting gaat zich de komende tijd richten op intensivering van de samenwerking tussen de participanten. Ook is de stichting in gesprek met Stadsbelang en andere partijen om uitwerking te geven van een aantal thema’s die in de dorpsvisie worden genoemd.

Vervolgens ging het gezelschap wandelen door Gramsbergen waarbij onderweg een aantal locaties werden bezocht die Stadsbelang graag onder de aandacht wilde brengen bij het college. Allereerst werd aandacht gevraagd voor de leegstaande panden in het beschermd stadsgezicht. Gramsbergen wil de mooie uitstraling behouden en graag een invulling zien voor de lege gebouwen.

Daarna werd de Van Riemsdijkstraat bezocht. Een bewonersafvaardiging vertelde over de problemen ten aanzien van de bomen, het trottoir en de gedateerde uitstraling van de straat. De bewoners vinden dat de straat toe is aan een opknapbeurt.

Op de kruising Hoge Esch-Oostermaat werd aandacht gevraagd voor de fietsoversteek. De verkeersintensiteit op de Oostermaat neemt toe en daarmee ook het aantal (bijna-)ongevallen op het fietspad. Stadsbelang zou graag zien dat hier een oplossing voor komt, mede omdat in de woonwijk Garstlanden steeds meer woningen worden gebouwd.

Als laatste werd het zwembad bezocht. Henk Steenbergen en Paulien Reinders vertelden over het vele werk dat de vrijwilligers uitvoeren rondom het zwembad en gaven een toelichting op de financiën. Tevens werd het nieuwe project bekeken. Het zwembad wil een spraypark realiseren voor de jonge kinderen.

Het werkbezoek werd afgesloten in MFC De Binder. Gebiedswethouder Martijn Breukelman dankte het bestuur van Stadsbelang voor de ontvangst. Het werkbezoek heeft duidelijk gemaakt dat er heel veel goed gaat in Gramsbergen en dat er veel kracht bij de inwoners zit.

Het volgende werkbezoek vindt plaats op 13 juni. Het college bezoekt dan Rheeze en Diffelen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.