Voorlopige uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

donderdag 21 maart 2019 17:02

Inwoners uit de gemeente Hardenberg konden op woensdag 20 maart 2019 hun stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen.

In de gemeente Hardenberg werden de verkiezingen gehouden voor zowel het Waterschap Vechtstromen als het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De voorlopige uitslagen, inclusief de uitslagen per kandidaat en per stembureau, zijn online te raadplegen.

Definitieve uitslagen

Tijdens de openbare zittingen stelt het centraal stembureau van de provincie Overijssel de officiĆ«le uitslag vast. 

Na de openbare zittingen van de centraal stembureaus van de provincies worden op maandagmiddag 25 maart de definitieve verkiezingsuitslagen op de website van de Kiesraad geplaatst.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.