Stadsarrangement voor een vitale en bruisende binnenstad van Hardenberg

donderdag 14 maart 2019 09:02

Ondernemers in het centrum van Hardenberg, de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg werken samen aan een vitale en bruisende binnenstad. De goede samenwerking tussen partijen in het centrum van Hardenberg, heeft geleid tot een Stadsarrangement waarin acties en maatregelen zijn beschreven.

De provincie Overijssel ondersteunt dit vanuit de Stadsbeweging met een bijdrage van € 250.000. Het Stadsarrangement werd gepresenteerd tijdens het eerste Stadscafé. Een drietal ‘Stadsbewegers’ met een initiatief om het centrum te verbeteren kregen ieder een Stadscheque van € 2.500 voor de uitvoering van hun idee.

In de afgelopen tien jaar heeft het centrum van Hardenberg een flinke metamorfose ondergaan. Ondertussen is de samenleving en daarmee de woon- en winkelbehoefte van de consument razendsnel veranderd. Daarom werken ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente sinds een aantal jaren met gerichte acties aan een compact, vitaal en toekomstbestendig centrum. Wethouder Martijn Breukelman: “Onze gezamenlijke acties hebben in de afgelopen jaren tot mooie resultaten geleid. Hardenberg heeft zich ontpopt tot dé winkelstad van het Vechtdal. Veel nieuwe ondernemers hebben zich in Hardenberg gevestigd.”

Duurzaam en vitaal centrum
Dat een groot aantal projecten en acties zijn afgerond, betekent niet dat het centrum ‘af’ is. Ook voor de periode tot 2025 staan nog projecten op stapel.
Martijn Breukelman: "We blijven bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige binnenstad om te wonen, te werken of te verblijven. Daarbij werken we toe naar een compact centrum met een divers en eigentijds aanbod van winkels en voorzieningen, en voldoende passende woningen voor alle doelgroepen. Een sterk en toekomstbestendig centrum vraagt om doorlopende aandacht en inzet van alle betrokken partijen. We zijn dan ook blij dat ondernemers en vastgoedeigenaren met gerichte acties met ons blijven samenwerken aan een duurzaam en vitaal centrum, het borgen van ondernemerschap en de streekfunctie en het vergroten van het verzorgingsgebied”, aldus de wethouder.

Stadsbeweging en stadsarrangement
De ambities voor het centrum van Hardenberg sluiten aan bij de aanpak van de Stadsbeweging van de provincie Overijssel waarbij samenwerking, keuzes maken en ‘van onderop’ bouwen aan een vitale stad belangrijke uitgangspunten zijn. Voor Hardenberg heeft de Stadsbeweging de komende drie jaar afspraken gemaakt met de gemeente en de Stichting Centrummanagement Hardenberg, waaronder over concrete projecten en acties. Deze afspraken, waarbij vanuit de provincie Overijssel een investering is gemoeid van € 250.000, zijn beschreven in een Stadsarrangement.

Martijn Breukelman: “Het Stadsarrangement richt zich bijvoorbeeld op het verfraaien en compacter maken van het centrum. Daarbij moet je denken aan het verbeteren van de uitstraling van de entrees naar het centrum. We kunnen ook een slag maken door te investeren in groen in het centrum en een krachtige relatie met de Vecht. Voor het Marktplein is onze ambitie om het plein gezelliger in te richten. Met de ambitie om het gebied De Spinde om te vormen tot aantrekkelijk gebied voor wonen, werken of voorzieningen werken we aan een compacter centrum.”

Daarnaast richten de acties uit het stadsarrangement zich op het realiseren van een compleet en interessant aanbod, het stimuleren van initiatieven ‘van onderop’ en de onderlinge samenwerking.

Stadscafé

Het Stadsarrangement werd op donderdagmiddag 14 maart gepresenteerd door gedeputeerde Ruimte Monique van Haaf, wethouder Martijn Breukelman en voorzitter Henk Schoemaker van de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg. Gedeputeerde Van Haaf maakte bekend dat de provincie Overijssel het Stadsarrangement vanuit de Stadsbeweging ondersteunt met een bijdrage van € 250.000. De presentatie vond plaats tijdens het eerste Stadscafé in Hardenberg.
In Stadscafés staan concrete initiatieven en ideeën voor de binnenstad centraal. De beste ideeën ontvangen vervolgens een Stadscheque ter waarde van € 2.500 zodat de ideeën ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd door de initiatiefnemer. Een drietal initiatiefnemers presenteerde tijdens dit Stadscafé hun idee. Mariska van Braak en Heidi Olthof-Pultrum van Brasserie De Markt presenteerden hun initiatief voor E-bike oplaadpunten in de stad. Ruud Kerssies van RSK Design en kunstenaar ETRS De Retro lichtten hun idee voor street art op de Gedempte Haven nabij Lidl toe. Linda Zandbergen van Bloemenhuis Linz wil de rode bloembakken in het centrum pimpen en beplanten. Deze drie Stadsbewegers ontvingen uit handen van Monique van Haaf direct een Stadscheque voor de uitvoering van hun idee.

Het eerste Stadscafé krijgt nog een vervolg. Partijen werden opgeroepen om tijdens volgende edities van Stadscafés samen na te denken over de levendigheid van het centrum en zo ideeën verder te brengen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.