Medewerkers Voor Elkaar! gaan op pad

vrijdag 08 maart 2019 10:37

Vaak is er meer aan de hand als mensen hun rekeningen niet of onregelmatig betalen. Daarom werken de gemeenten Hardenberg en Ommen, Vechtdal Wonen, Zilveren Kruis en Vitens samen in het project Voor Elkaar!

Het project Voor Elkaar! zorgt ervoor dat betalingsachterstanden op tijd worden gesignaleerd. Zo helpen we inwoners om weer overzicht te krijgen in hun financiën. De samenwerkende organisaties melden betalingsachterstanden in een systeem. Als blijkt dat iemand de huur al twee maanden niet heeft betaald, of bij meerdere organisaties een betalingsachterstand heeft, zoekt Voor Elkaar! contact.

Medewerkers van de gemeenten gaan langs bij de inwoner met de betalingsachterstand. “We bellen aan om mensen te vragen of we ze kunnen helpen. Vaak is er niet alleen een financieel probleem, maar speelt er meer”, legt Sonja van Arem van Voor Elkaar! uit. “De hulp is altijd vrijwillig; je hebt zelf de keuze of je wilt worden geholpen. Als mensen hulp willen, kijken we samen wat nodig is. We maken met de persoon een plan om de betalingsachterstand te betalen. Ook kunnen we doorverwijzen naar partijen als Humanitas en Eurowijzer. De organisatie waaraan moet worden betaald, start dan geen deurwaarderstraject, maar geeft de mensen de tijd om de betalingsachterstand weg te werken. Na een half jaar nemen we weer contact op om te kijken hoe het ervoor staat. Lukt het om de betalingsachterstand weg te werken? Zijn er geen nieuwe schulden ontstaan?”

Op deze manier willen de gemeenten Hardenberg en gemeente Ommen grote schulden voorkomen. “Bij financiële problemen wisselen mensen de rekeningen die ze betalen vaak af; de ene maand de zorgverzekering, de volgende maand de energierekening. Door de betaalgegevens te combineren, zien we het sneller als het mis gaat, en kunnen we tijdig hulp bieden. Zo kunnen we veel ellende te voorkomen.”

Privacy
De gemeenten en de andere organisaties werken nauw met elkaar samen. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. De gegevens zijn ook alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.