Inloopbijeenkomst over werkzaamheden herinrichting Wilhelminaplein Hardenberg

maandag 07 januari 2019 13:04

Begin 2019 start de herinrichting van het Wilhelminaplein in Hardenberg. Op donderdag 17 januari tussen 17.00 en 19.00 uur vindt in De Schakel een inloopbijeenkomst plaats over de werkzaamheden.

Samen met mensen die aan het Wilhelminaplein wonen of werken en vertegenwoordigers van ondernemers uit het centrum is een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein. Het ontwerp werd in mei 2018 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd en is aan de hand van de reacties verder uitgewerkt. In juli 2018 besloot het college van B&W het ontwerp vast te stellen en het plan uit te gaan voeren. De werkzaamheden starten begin 2019.

Overzichtelijke inrichting
Volgens het plan keert de historische uitstraling terug op het plein. Zo krijgt de oude waterpomp een prominente plek op het plein ter hoogte van de ingang van de kerk. Ook is hier ruimte voor rouw- en trouwvoertuigen. De oude stadsmuur wordt beter zichtbaar. Het plein wordt overzichtelijker ingericht en geschikter voor kleinschalige evenementen. Aan de rand van het plein is ruimte voor zitranden, kleine terrasjes en groen. Parkeren voor bezoekers blijft mogelijk op een van de 30 parkeerplaatsen. Dankzij de overzichtelijke inrichting wordt de verbinding met de Voorstraat duidelijker. Hierdoor gaat het Wilhelminaplein meer onderdeel uitmaken van het winkelgebied.

De werkzaamheden voor de herinrichting worden uitgevoerd door aannemer Hoornstra-Ophof Infra B.V., in opdracht van de gemeente Hardenberg. Buro Noord begeleidt het project namens de gemeente Hardenberg.

Inloopbijeenkomst op 17 januari
Op donderdag 17 januari 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting. Er is dan informatie over de planning, bereikbaarheid, fasering en omleiding van verkeer. Belangstellenden zijn welkom tussen 17.00 en 19.00 uur in De Schakel, Lage Doelen 3a in Hardenberg. Vertegenwoordigers van Hoornstra-Ophof Infra B.V., Buro Noord en de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Heeft u nog vragen
Heeft u nu al vragen over de werkzaamheden of de planning? Neem dan gerust contact op met 

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.