Gemeente brengt beeldbepalende panden of plekken samen met inwoners in beeld

donderdag 10 januari 2019 09:22

De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners een lijst maken met beeldbepalende panden of plekken in de gemeente.

In een inventarisatie wordt in beeld gebracht welke beeldbepalende panden of plekken er zijn in de gemeente. Dit kunnen panden zijn met een karakteristieke uitstraling, die van oudsher een prominente plek hebben of die van grote waarde zijn voor de inwoners van een kern of wijk.

Maar het kan ook gaan om industrieel erfgoed of bijzondere landschappelijke elementen die iets zeggen over de geschiedenis van het gebied. Het gaat hierbij vooral om objecten die niet op de gemeentelijke of Rijksmonumentenlijst staan en daardoor geen bijzondere bescherming genieten.

Inventarisatie
Voor het aanwijzen van de karakteristieke panden/plekken worden criteria opgesteld. Dit gebeurt samen met lokale erfgoedverenigingen. Bij het samenstellen van de lijst wil de gemeente samen optrekken met inwoners. De inventarisatie wordt uitgevoerd door Het Oversticht en start in de kernen Hardenberg en Dedemsvaart. Daarna volgen de overige kernen in de gemeente.

Als de lijst klaar is, wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt besproken of en hoe de gemeente de panden en plekken op de lijst wil beschermen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.